Yritykset eivät tunne riittävästi vastuutaan

SOS Internationalin mukaan matkustusturvallisuus on yrityksen johdon vastuulla. Valitettavasti harvoin yritykset ja organisaatiot ovat täysin valmistautuneet siihen, mitä heidän vastuunsa sisältää työntekijöiden matkustaessa maan rajojen ulkopuolelle työn puolesta.

Karin Tranberg, Executive Vice President, SOS International

Viime viikkojen aikana mielenosoitukset ja kansalaisten protestit ovat kehittyneet levottomuuksiksi Espanjassa, Chilessä ja Libanonissa. Levottomuuksia on esiintynyt myös Hong Kongissa, Pariisissa ja Ecuadorissa. Levottomuuksista, poliittisesta rauhattomuudesta ja terrorista on tullut osa maailmankuvaa, joka yritysten tulee ottaa huomioon lähettäessään työntekijöitään liikematkoille ja ulkomaankomennuksille.

Yritykset käyvät kauppaa ja toimivat yhä kansainvälisemmin yli rajojen, mikä lisää työntekijöiden matkustustarvetta. Suurilla yrityksillä voi olla saman päivän aikana ulkomaanmatkalla ympäri maailmaa satoja työntekijöitä, joiden turvallisuudesta työnantajan tulee vastata – samalla tavalla kuin työnantaja vastaa työympäristöstä toimistossa kotimaassa.

SOS Internationalin mukaan matkustusturvallisuus on yrityksen johdon vastuulla. Valitettavasti harvoin yritykset ja organisaatiot ovat täysin valmistautuneet siihen, mitä heidän vastuunsa sisältää työntekijöiden matkustaessa maan rajojen ulkopuolelle työn puolesta.

Kutsumme työntekijöiden turvallisuutta koskevaa vastuuta nimellä Duty of Care - huolenpitovelvollisuus. Käsite kattaa työnantajan juridisen, moraalisen ja eettisen vastuun työntekijöidensä turvallisuudesta. Mitä Duty of Care käytännössä merkitsee yritykselle, joka esimerkiksi suunnittelee lähettävänsä kolme työntekijäänsä Chileen, jossa on meneillään pahimmat levottomuudet 30 vuoteen?

Tähän kysymykseen on vaikea antaa selkeää vastausta. Joissain maissa Duty of Care -periaatteen pohjalta on laadittu lakeja tai kansallisia standardeja, jolloin yrityksillä on apunaan useita konkreettisia ohjeita, joiden mukaan toimia. Muissa maissa yritykset joutuvat itse laatimaan käytännöt ja ohjeet koskien työntekijöidensä turvallisuudesta huolehtimista liikematkoilla.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että Duty of Care -käsitteen merkitys ei ole päivänselvä yrityksille eikä työntekijöille. SOS Internationalin vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa vastaajista yli 60 prosenttia kertoi, etteivät he tiedä, mihin numeroon heidän tulisi soittaa, jos he tarvitsevat apua liikematkan aikana. Vastaajat eivät myöskään tienneet, oliko työnantajalla olemassa suunnitelma kriittisten tilanteiden varalle.

SOS International, yhdessä kansallisten liiketoimintaa kehittävien tahojen kanssa, ehdottaa, että huolenpitovelvollisuuteen liittyen luotaisiin kansallisia ohjenuoria ja suosituksia, joita kansainväliset yritykset ja yhteisöt voisivat noudattaa. Ehdotamme, että kansallisen standardin tulisi sisältää vähintään seuraavat kolme avainkohtaa: 1) Yrityksillä, jotka lähettävät työntekijöitä ulkomaille, tulee olla käytössä selkeät käytännöt ja toimintatavat. 2) Yritysten tulee tietää tarkasti, missä heidän työntekijänsä ovat. 3) Työntekijöillä ja johdolla tulee olla käytettävissä turvallisuusneuvonta vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.

Duty of Care -käytäntöön perustuva kansallinen standardi tekisi vastuun noudattamisesta yrityksille helpompaa ja paremmin hallittavissa olevaa. Näin työntekijöiden olisi entistä turvallisempaa lähteä liikematkoille. Kansallinen standardi myös tukisi sitä periaatetta, että matkustusturvallisuudesta vastaaminen on yrityksen johdon tehtävä.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!