Healthcare 2019: pohjoismaista kasvua

SOS Internationalin Healthcare-liiketoiminnan vuosittainen liikevaihto oli 76 miljoonaa Tanskan kruunua. Vuonna 2019 SOS International käsitteli 30 280 terveydenhoitopalveluihin liittyvää tapausta.

SOS Internationalin terveydenhoitopalveluiden liiketoiminta perustettiin erillisenä toimintalinjana vuonna 2018 pitkän tähtäimen kasvua tuottavana sijoituksena. Tavoitteena oli ja on edelleen tarjota täyden palvelun terveydenhoitoratkaisuja Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoille.

Vuonna 2019 markkinoiden kiinnostus SOS Internationalin tarjoamia ratkaisuja kohtaan kasvoi ja toiminnan merkitys vakuutussegmentin osalta vahvistui.

Mittavan sijoituksen tulokset alkavat näkyä, ja SOS International päättää tilivuotensa kasvuun kaikilla kolmella pohjoismaisella markkina-alueella uusien merkittävien asiakkaiden myötä.

Esimerkiksi Norjassa SOS Internationalilla on lähes 50 prosentin markkinaosuus vakuutusmarkkinoiden psykologipalveluista. Ruotsissa puolestaan käyttöön otettujen fysioterapiapalveluiden markkinaosuus on nyt lähes 25 prosenttia, ja käytettävissä on laaja kansallinen alan ammattilaisten verkosto.

Digitaalista arvon luontia

Viime vuonna panostettiin myös digitaaliseen käyttökokemukseen. Vuoden 2019 loppuun mennessä SOS International oli ottanut käyttöön useita uusia palveluita, kuten digitaalisen elintapojen seulonnan, verkkoajanvarauksen sekä itsepalveluohjelmia ja videokonsultointia psykologian ja fysioterapian osalta.

SOS International toteutti myös kaikkien pohjoismaisten tapaushallintajärjestelmien kattavan yhdenmukaistamisen, mikä tarkoittaa entistä sujuvampaa ja tehokkaampaa tapaustenhallintaprosessia sekä pätevämpiä ja laadukkaampia tietolähteitä. Tämän kaiken tarkoituksena on loppukäyttäjien käyttökokemuksen parantaminen ja mukauttaminen ja sitä kautta laadun ja loppukäyttäjien tyytyväisyyden lisääminen.

Monenlaista osaamista

Vuonna 2019 Healthcare-liiketoiminta organisoitiin uudelleen niin, että sen rakenne on entistä maakohtaisempi. Tämän tärkeimpänä tarkoituksena oli varmistaa paikallisen toiminnan tehokkuus.

Vahva paikallinen toiminta ja verkosto ovat ratkaisevan tärkeitä kehityksen ja tarjottavien palveluiden kannalta. Samalla yritys hyötyy pohjoismaisesta perustasta, kun taas vahva paikallinen toiminta varmistaa kattavan paikallisten tarpeiden tuntemuksen ja niihin vastaamisen.

Vuoden aikana kaikissa toimipaikoissa on keskitytty osaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen. Jatkuva panostaminen oikeanlaista osaamista ja taitoja omaavien työntekijöiden rekrytointiin varmistaa organisaation tulevan toiminnan, samoin kuin asiakkaiden vaatimusten sekä organisaation osaamisen ja profiilien vastaavuuden.

Tämän lisäksi tavoitteena on laajentaa kaikkien työntekijöiden osaamista niin, että kaikki pysyvät vastaamaan kaikista toiminnan osa-alueista, ja varmistaa, että kaikki osaavat tarjota puhelinpalveluita ja videoratkaisuita sekä käsitellä korvausvaatimuksia.

Kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet

Markkinoiden parhaiden terveydenhoitoratkaisujen kasvun jatkuminen ja kehittäminen tukee tulevaisuuden tavoitetta nousta Pohjoismaiden markkinajohtajaksi.

Digitaaliset terveydenhoitoratkaisut pysyvät ohjelmassa tulevina vuosina, ja tavoitteena on tarjota huippuluokkaisia digitaalisen terveydenhoidon palveluita ja ratkaisuja. Tämä varmistaa faktoihin ja tietoon pohjautuvan laadun tason asiakkaille ja loppukäyttäjille ja takaa, että todetut asiat ja faktat muodostavat perustan palveluiden kehittämiselle ja tarjoamiselle.

Olemme saavuttaneet korkean palveluiden laadun ja asiakastyytyväisyyden kahden edellisen vuoden aikana, ja tavoitteenamme on kehittää laatutasoa jatkuvasti.

Lisäksi tulevan vuoden strategisiin painopisteisiin kuuluvat toiminnan tehokkuuden kehittäminen ja keskimääräisten korvausvaatimuskustannusten alentaminen.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!