Mobility 2019: monipuolisia tiepalveluita

SOS Internationalin Mobility liiketoiminnan vuosittainen liikevaihto oli 1 018 miljoonaa Tanskan kruunua. Vuonna 2019 tiepalvelun hälytyskeskuksiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tuli 1,75 miljoonaa puhelua.

Kovasta kilpailusta ja markkinoiden huomattavasta hintapaineesta huolimatta SOS International onnistui hankkimaan uusia asiakkaita vuonna 2019, ja markkinaosuuden odotetaan kasvavan merkittävästi tulevan tilivuoden aikana.

Vuonna 2019 tiepalveluliiketoiminnan nimeksi tuli Mobility. Nimi kuvaa paremmin tämän liiketoiminta-alueen tulevaisuutta, jossa keskitytään paljon muuhunkin kuin perinteisiin ajoneuvojen avustuspalveluihin tien päällä.

SOS International on ottanut ratkaisevan askeleen kohti tiepalveluiden tulevaisuutta uudistamalla ja vahvistamalla asiakasintegraatiota sekä ottamalla käyttöön alustoja tiedon vastaanottamiseen ulkoisista digitaalisista alustoista ja reaaliaikaisen tiedon lähettämiseen tiepalveluajoneuvoista palvelun tarjoamisen aikana.

Skaalautuva ja dynaaminen

Tiepalveluala on altis nopeille ja haastaville muutoksille, eikä vuosi 2019 ollut poikkeus. Useat suuret trendit, kuten sähköautojen määrän kasvu, automaatio, monenlainen liikkuvuus ja yhdistettävyys ovat kaikki sellaisia tekijöitä, joilla on ja tulee edelleen olemaan merkittävä vaikutus tulevaisuuden liiketoimintamalleihin.

SOS International oli vuoden 2019 loppuun mennessä ottanut käyttöönsä uudet ja ketterät tuotetiimit, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja nopeuttaa liiketoiminnan optimointia ja ottaa käyttöön uusia tuotteita. Tämän lisäksi vuoden aikana julkaistiin useita uusia aloitteita vastauksena markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin.

Sähköautojen käytön lisääntymisen osalta liiketoiminnassa on keskitytty vahvasti sähköautoja koskevan asiantuntemuksen varmistamiseen hälytyskeskuksissa ja pohjoismaisessa verkostossa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen avulla. Muita sähköautoja koskevia palveluita ovat kannettavien latureiden käyttöönotto tiepalveluajoneuvoissa Norjassa ja Tanskassa sekä hälytyskeskusten tekninen tuki sähköautojen latausasemien käyttäjille.

Monenlaisia tiepalvelutarpeita

Tiepalvelut eivät koske vain autoja. Tiepalvelun tarve monipuolistuu useissa maissa, ja Norjassa SOS International tarjoaa nykyisin tiepalveluja sähköpyörille. Tähän sisältyy avustustyöntekijöiden kouluttaminen sekä tarvittavien työkalujen ja varaosien toimittaminen tiepalveluajoneuvoihin, jotta pystymme auttamaan mahdollisimman monia sähköpyörän käyttäjiä jatkamaan matkaansa.

Auto-onnettomuuksiin liittyvien petosten selvittäminen on toinen esimerkki vuonna 2019 käyttöön otetusta uudesta palvelusta. Petosyritykset muodostavat huomattavat kuluerän vakuutusalalle, ja uuden, suuresti asiakkaiden kiinnostusta herättäneen palvelun avulla SOS International pystyy vaikuttamaan asiakkaiden korvausvaatimuskustannusten tasoon myönteisellä tavalla.

Nämä uudet palvelut ovat esimerkkejä siitä, miten SOS Internationalin dynaaminen ja skaalautuva organisaatio voi tarjota vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä asiakastukea ja palveluita, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeiden ja markkinoiden muutosten mukaisesti.

Kestävä kehitys – muutakin kuin ympäristö

Kestävä kehitys on jatkossakin tärkeä painopiste, ja SOS International on jälleen onnistunut kasvattamaan puhelimitse tehtävien avustusten määrää niin kansallisten kuin kansainvälisten avustuspalveluiden osalta.

Tämä vähentää merkittävästi ajokilometrejä ja samalla yrityksen hiilijalanjälkeä. Puhelintuki, paikan päällä tehtävät korjaukset ja ajokilometrien määrä ovat kaikki mitattavia asioita, minkä tarkoituksena on tehostaa yrityksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Lisäksi SOS International on ainoa pohjoismainen avustuspalveluyritys, jolla on ympäristösertifikaatti.

Kestävä kehitys ei tarkoita pelkästään yrityksen ympäristövaikutuksia. Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan toteuttamisessa työntekijöiden sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat ratkaisevia tekijöitä. Vaikka vuosi 2019 oli erittäin kiireinen, vuosittain tehtävästä työtyytyväisyystutkimuksesta käy ilmi, että työntekijöiden tyytyväisyys on kasvanut.

Myös SOS Internationalin loppukäyttäjien tyytyväisyys kasvoi jälleen kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla.

Lue lisää SOS Internationalin kestävää kehitystä tukevasta toiminnasta vuoden 2019 kestävän kehityksen raportista.

Kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet

Tulevaisuudessa SOS Internationalin tiepalveluliiketoimintaan lisätään uusia palveluita ja markkina-alueita markkinoiden kehittymisen mukaisesti.

Tiepalvelu ei tarkoita enää perinteistä tien päällä tapahtuvaa apua tai hinauspalvelua, vaan siinä on kyse toiminnan ja verkoston optimoinnista, loppukäyttäjien digitaalisista kokemuksista sekä kestävän kehityksen mukaisista ja kätevistä kumppanuusratkaisuista, jotka vastaavat markkinoiden tarpeisiin.

SOS International on pohjoismainen markkinajohtaja niin teknologian kuin tapausmäärän osalta, ja yritys on myös jatkossa mukana vaikuttamassa tulevaisuuden markkinanäkymiin.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!