SOS International er en

av de ledende assistanse-

organisasjonene i Norden

SOS International er en av de ledende assistanseorganisasjonene i Norden. Fra alarmsentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland yter SOS International akutt assistanse over hele verden, dag og natt, året rundt.

SOS International tilbyr et bredt spekter av løsninger i form av verdensomspennende medisinsk hjelp, assistanse for reisende og veihjelp, samt helsetjenesteløsninger.

SOS International sikrer verdikjeden på vegne av kundene gjennom å være en pålitelig partner, og har som mål å levere optimale sluttbrukeropplevelser samtidig med at vi tar hensyn til kundenes totalkostnader. Som pålitelig partner setter vi også kvalitet og samsvar høyt.

SOS International har et konkurransedyktig nettverk av kvalifiserte leverandører og partnere over hele verden, samt 5 strategiske partnerkontorer i høyvolumområder. Med mer en 1200 ansatte representerer SOS International 30 nasjoner og samlet snakker våre medarbeidere mer enn 37 forskjellig språk.

SOS International ble etablert i 1961, og er nå eiet av de 11 største forsikringsselskapene i Norden. SOS International har et saksvolum som plasserer virksomheten som en av de største assistanseorganisasjonene i Norden.

Travelcare

Reiseassistanse og veihjelp er en av kjernetjenestene i SOS International. Som en pålitelig outsourcing-partner tilbyr vi totalløsninger med tjenester for reiseassistanse både før, under og etter reisen - både for forretnings- og privatreiser.

SOS Internationals white label-tjenester spesialtilpasses til kundens spesifikke behov, og vi tilbyr en optimal balanse mellom innovative digitale løsninger og personlig opplevelse.

Les mer 

Mobility

SOS Internationals veihjelptjenester dekker hele Norden og Europa, all form for assistanse og alle typer kjøretøy.  Dersom et kjøretøy havarerer yter SOS International veihjelp, reparasjon på stedet eller tauing til et foretrukket verksted eller servicepartner.

Telefonstøtte tilbys for tekniske saker og SOS International håndterer alle forsikringsrelaterte saker og tar seg av kontakten med myndigheter ansvarlig for lov og orden. SOS International yter umiddelbar hjelp når det gjelder mistede nøkler, lokal transport, innkvartering, fly- eller togbilletter, overføring av kontanter, leiebil eller hjemsendelse av passasjerer og kjøretøy.

Les mer

Healthcare

SOS International tilbyr og administrer behandling, forebyggende og rehabiliterende helsetjenester gjennom et stort internasjonalt team med helsefaglig personell. Sykefraværet reduseres når ansatte og forsikringstakere tilbys effektive helsetjenester. SOS Internationals helsetjenester oppfyller forskjellige behov når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering.

Et stort internt korps med helsefaglig personell fokuserer på å levere god hjelp og riktig medisinsk behandling. 
SOS Internationals medisinske støtte dekker alle faser fra oppretting av en sak og koordinering av behandlingsforløpet, til betaling av fakturaer.

Les mer

Videoen kunne dessverre ikke spilles av. Du må tillate informasjonskapsler for å se videoen.

SOS International er en white label assistancepartner

Les mer om oss

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!