Leverandør av et bredt spekter av helsetjenester

 Leverandør av et bredt spekter av helsetjenester

SOS International er en komplett leverandør av helsetjenester til våre samarbeidspartnere innen helsetjenester. Vi er leverandør til blant annet forsikringsselskaper og kommuner, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester med fokus på forebygging, behandling og rehabilitering.

 • Forebygge: Tjenester med fokus på å forebygge og forhindre at klientens situasjon utvikler seg og blir verre.
 • Behandle: Tjenester som adresserer og håndterer planlagte og akutte situasjoner og sikrer nødvendig behandling og hjelp.
 • Rehabilitere: Tjenester som gir støtte etter en behandling og hjelper klienten tilbake til en god helse.

Vårt helsefaglig kompetente personell fokuserer på å levere god rådgivning og riktig behandling på vegne av våre kunder. Gjennom vårt meget godt utbygde  nettverk av helsepersonell, møter vi klientenes behov for effektive helsetjenester og støtte.

Vi tilbyr konsultasjoner og behandlinger både gjennom fysiske møter og f eks video eller telefon. Våre tjenester dekker alle steg i prosessen fra opprettelsen av en sak, koordinering av behandlingsforløpet til betaling av fakturaer, og selvfølgelig måling av behandlingseffekt og kundetilfredshet.

Er du interessert i å vite mer om forretningsmuligheter eller partnerskap innen våre kjerneområder?

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om forretningsmuligheter eller partnerskap innen våre kjerneområder? Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan øke verdien til virksomheten din.

Jes Laursen
Director Healthcare, Norway and Denmark
Tel +45 40204013
Pernille Magrethe Lycke
Psykologisk nettverk, Healthcare
Tel +47 908 48 637

Right Level of Care

Hos SOS International starter behandlingen i vårt rådgivningssenter. Rådgivningssenteret er bemannet av erfarent helsepersonell som, basert på klientens behov, videreformidler til riktig behandling.

Vi tilbyr:

 • Bemanning døgnet rundt
 • White label på alle eller et utvalg av tjenestene
 • Mulighet for dedikert telefonnummer
 • Avanserte telefonsystemer
 • Nordiske språk
 • Profesjonell saksbehandling

Er du interessert i å vite mer om forretningsmuligheter eller partnerskap innen våre kjerneområder?

Kontakt oss

En digital partner

Digitalisering er en integrert del av alle prosesser og tjenester. Vi legger stor vekt på at brukerreisen skal oppleves både smidig og praktisk, og har derfor flere ulike kanaler til rådighet når vi skal hjelpe en klient til å få den beste behandlingen på den beste måten for nettopp deres problemstilling: 

 • Telefon
 • Video
 • Fysiske møter – både i inhouse- og nettverksklinikker
 • Digitale løsninger – f.eks. digital screening etterfulgt av online selvhjelpsprogrammer
Psykologisk rådgivningssenter

Rådgivningssenteret er bemannet med kvalifisert og autorisert helsefaglig personell.

Bemannet av sykepleiere, som sørger for å koble klienten til den best kvalifiserte spesialisten for den gjeldende spesifikke problemstillingen

 

Medisinsk rådgivningssenter

Bemannet av sykepleiere, som sørger for å koble klienten til den best kvalifiserte spesialisten for den gjeldende spesifikke problemstillingen.

Vores services

Psykologi

SOS International har mange års erfaring med både ordinær psykologisk behandling og krisepsykologisk bistand. Vi har et kompetent nordisk nettverk og er leverandør av alle former for psykologitjenester til blant annet offentlige virksomheter, forsikrings- og pensjonsselskaper.

Vi tilbyr våre kunder

 • Profesjonell saksbehandling via digital plattform
 • Smidig og enkel kundereise
 • Helsefaglig rådgivningssenter bemannet med sykepleiere
 • Nettverk av erfarne psykologer og krisepsykologer
 • Ordinære individualpsykologiske behandlingsløp og parterapi
 • Emosjonell førstehjelp og akutte konsultasjoner med krisepsykolog, samt krisehåndtering 24/7 (i gruppe så vel som  individuelt)
 • Tilsyn og veiledning av ansatte i forhold til yrkesspesifikke krav og og psykososiale problemstillinger
 • Telefon/videokonsultasjon og / eller fysiske konsultasjoner avhengig av problemstillingens egenart og kompleksitet.
Om ordinær og akutt psykologisk bistand

På vegne av våre kunder utfører Rådgivningssenteret grundige behovkartleggingssamtaler og henvisning av  klienter til emosjonell førstehjelp og psykologisk behandling.

Ordinær psykologhjelp

 • Vi tilbyr høyt kvalifiserte, individuelle behandlingsforløp i vår egen klinikk eller hos en psykolog i nærområdet.
 • Våre psykologer ivaretar både kortere og lengre behandlingsforløp
 • Maksimalt antall tilgjengelige konsultasjoner for klienten er kontraktsfestet med kunden.
 • Gruppeforløp tilbys, for eksempel ved behov for konfliktløsning, teamutvikling eller andre problemstillinger relatert til arbeidsmiljøet.
 • Behandlingen kan gjennomføres som en telefonkonsultasjon, videokonsultasjon eller fysisk konsultasjon, med  samme psykolog for å sikre kontinuitet.
 • I den psykologiske behandlingen brukes kun evidensbaserte og validerte behandlingsmetoder.

 

Akutt psykologhjelp

 • Den akutte innsatsen vil ofte være begrenset til en til tre konsultasjoner i umiddelbar forlengelse av hverandre.
 • Dersom det er nødvendig for ytterligere konsultasjoner, så regnes dette ikke lenger som akutt psykologisk hjelp, men ordinær psykologisk hjelp, der oppfølgende konsultasjoner kan planlegges med større spredning.
 • SOS International tilbyr også konsultasjoner i forbindelse med alvorlige hendelser (debriefing og defusing).
Om krisepsykologi og kriseberedskap

SOS International har erfaring og kompetanse i forhold til krisehåndtering på ulike kompleksitetsnivå og med ulik skalering, og kan på kort varsel utføre spesialisert innsats.

Vi tilbyr våre kunder

 • Profesjonell beredskap av krisepsykologer
 • Lang erfaring med krisesaker, både nasjonalt og internasjonalt
 • Egen, særskilt nettverksbasert kriseberedskap i hele Norden
 • Aktivering og koordinering av krisehåndteringsinnsats
 • Støtte og veiledning til f.eks. familien (opprettelse av next-of-kin center, ivaretakelse av pårørende)
 • Oppfølging etter kriser og kritiske hendelser
Vårt nettverk av psykologer

Vi har et profesjonelt nettverk av psykologer, som dekker hele Norden:

 • Vårt nettverk representerer et bredt spekter innenfor de psykologiske retningene, som barnepsykologi, organisasjonspsykologi, nevropsykologi, spesialister på misbruk etc.
 • I utgangspunktet dekker vi hele landet og reflekterer den demografiske tettheten
 • Vi stiller nasjonal og internasjonal kriseberedskap til rådighet

Bli en del av SOS Internationals psykolognettverk

 

Gjennom de siste 10 årene har vi arbeidet med telefonkonsultasjoner. Erfaringene viser at opp til 30 % av problemstillingene kan løses direkte på telefon.

Business Development Manager, SOS International

Etablert, nordisk leverandør av helsetjenester

SOS International er en etablert, nordisk leverandør av helsetjenester. Vårt profesjonelle og kompetente nettverk er sammensatt slik at det dekker hele landet geografisk og hele Norden. Vi vektlegger riktig kompetanse til riktig behandling.

Vil dere ta del i vårt omfattende medisinske nettverk? Vi er alltid på utkikk etter kompetente og profesjonelle behandlere til vårt nettverk.

Ta del i vårt nettverk

Kontakt oss

For spørsmål om forretningsmuligheter eller partnerskap, vennligst kontakt

Jes Laursen
Director Healthcare, Norway and Denmark
Tel +45 40204013
Pernille Magrethe Lycke
Psykologisk nettverk, Healthcare
Tel +47 908 48 637

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!