SOS International er den
ledende assistanse-
organisasjonen i Norden

SOS International er Nordens største assistanseorganisasjon. Fra alarmsentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland yter SOS International akutt personlig assistanse over hele verden.

SOS International tilbyr et bredt spekter av løsninger i form av verdensomspennende medisinsk hjelp og assistanse for reisende, helsetjenester og bilberging. I alle sine operasjoner garanterer SOS International høy kundetilfredshet, et altomfattende program for kostnadsstyring samt høy kvalitet i erstatingsprosessen.

SOS International har et konkurransedyktig nettverk av kvalifiserte leverandører og forretningspartnere over hele verden, samt mer enn 20 SOS Servicekontorer. Med mer en 1200 ansatte representerer SOS International 30 nasjoner og samlet snakker våre medarbeidere mer enn 37 forskjellig språk.

SOS International er eid av flere av de største forsikringsselskapene i Norden og har et saksvolum som plasserer SOS International som en verdens største assistanseorganisasjoner.

Reise

Reiseassistanse og veihjelp er en av kjernetjenestene i SOS International. Som en pålitelig outsourcing-partner tilbyr vi totalløsninger med tjenester for reiseassistanse både før, under og etter reisen - både for forretnings- og privatreiser.

SOS Internationals white label-tjenester spesialtilpasses til kundens spesifikke behov, og vi tilbyr en optimal balanse mellom innovative digitale løsninger og personlig opplevelse.

Les mer
 

Veihjelp

OS Internationals veihjelptjenester dekker hele Norden og Europa, all form for assistanse og alle typer kjøretøy.  Dersom et kjøretøy havarerer yter SOS International veihjelp, reparasjon på stedet eller tauing til et foretrukket verksted eller servicepartner.

Telefonstøtte tilbys for tekniske saker og SOS International håndterer alle forsikringsrelaterte saker og tar seg av kontakten med myndigheter ansvarlig for lov og orden. SOS International yter umiddelbar hjelp når det gjelder mistede nøkler, lokal transport, innkvartering, fly- eller togbilletter, overføring av kontanter, leiebil eller hjemsendelse av passasjerer og kjøretøy.

Les mer

Helse

SOS International tilbyr og administrer behandling, forebyggende og rehabiliterende helsetjenester gjennom et stort internasjonalt team med helsefaglig personell. Sykefraværet reduseres når ansatte og forsikringstakere tilbys effektive helsetjenester. SOS Internationals helsetjenester oppfyller forskjellige behov når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering.

Et stort internt korps med helsefaglig personell fokuserer på å levere god hjelp og riktig medisinsk behandling. 
SOS Internationals medisinske støtte dekker alle faser fra oppretting av en sak og koordinering av behandlingsforløpet, til betaling av fakturaer.

Les mer

SOS International er en white label assistancepartner

SOS International leverer reise- og veihjelpassistanse til nordiske forsikringstakere over hele verden på vegne av kundene våre.
Fra alarmsentraler i Danmark, Norge, Sverige og Finland yter vi akutt personlig assistanse i hele verden.

Les mer om oss

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.