Crisis, Risk & Security – Assistanse til bedrifter som opererer inn- og utland, expats og forretningsreisende

Verden forandrer seg, og land og reisemål som normalt har vært sett på som trygge, er ikke nødvendigvis trygge lenger. Som en følge av dette er mange virksomheter potensielt utsatt for sikkerhetsrisiko og trusler når det opererer utenlands, men også hjemme.

Det økte risikonivået driver frem økt etterspørsel etter integrert medisinsk og sikkerhetsrelatert assistanse. Men håndtering av sikkerhetsrisikoer er ofte komplekst og krevende, og alle virksomheter må vurdere sin plikt til aktsomhet og diskutere etiske, moralske og lovmessige forhold ved sikring av virksomheten, de ansatte og de ansattes familier dersom de utsettes for en sikkerhets- eller krisesituasjon. Målet er å forsikre seg om at de er beskyttede, trygge og informerte slik at de kan komme seg tilbake på jobb så raskt som mulig.

Duty of Care 

Duty of Care (aktsomhetsplikten) handler om bedrifters og organisasjoners juridiske, etiske eller moralske ansvar eller forpliktelse til å opprettholde sine ansatte og berørte familiemedlemmers sikkerhet og velferd.
SOS International håndterer sikkerhets- og krisesituasjoner umiddelbart
og hvor som helst i verden – 24/7/365:

 • Enkeltstående lokale hendelser, for eksempel en hotellbrann
 • Større fiendtlige hendelser, for eksempel politiske opptøyer eller terrorangrep
 • Naturlige farer og naturkatastrofer, for eksempel jordskjelv
 • Evakuering, både medisinsk og sikkerhetsmessig
Hvordan er land og regioner rangert og hva betyr det for meg?

Bak enhver risikorangering skjuler det seg en grundig analyseprosess med blant annet innhenting av opplysninger fra forskjellige kilder samt behandling av disse opplysningene.

I analysefasen fokuserer vi spesielt på følgende faktorer: Kriminalitet, terrorisme, konflikt, politikk, kidnapping og infrastruktur.

Etter å ha rangert hver kategori, summeres det hele til en generell risikorangering som kan være lav, middels eller høy.

Risikonivåer

Lav risiko

Det er ingen kjente og/eller betydelige sikkerhetstrusler. Generelle fornuftige forholdsregler er likevel tilrådelig.

For eksempel: Danmark, Spania, Storbritannia


Middels risiko

Det er kjente sikkerhetstrusler i landet, men de er ikke ansett som betydelige og/eller utbredt. Økt varsomhet og aktsomhet er tilrådelig.

For eksempel: Chile, Thailand og Albania.

 

Høy risiko 

Det er kjente og betydelige sikkerhetstrusler i landet. Reisende bør være ekstra årvåken og sikre et passende sikkerhetsoppsett.

For eksempel: Libya, Afghanistan og Syria.

 

SOS Internationals Crisis, Risk & Security-tjenester er utviklet for å hjelpe virksomheter med å forberede seg på, planlegge for og hjelpe medarbeidere som trenger personlig assistanse som følge av en krise eller sikkerhetssituasjon.

Forberedende tjenester

SOS International hjelper virksomheten med å identifisere mulige risikoer og utarbeide strukturer for kriserespons, rollefordeling og retningslinjer på et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

 • Retningslinjer for virksomhetens sikkerhet
 • Plan for krisehåndtering
 • Risikoportal
 • Rådgivning om sikkerhetsspørsmål

Med bistand fra et verdensomspennende nettverk samt analyser og evalueringer fra erfarne eksperter, utarbeider SOS International rapporter om den generelle medisinske og sikkerhetsrelaterte situasjonen, inkludert detaljerte opplysninger om sykehus, klinikker, evakueringsplaner osv.

 • Risikovurdering
 • Sikkerhetsrevisjon
 • Stedsbefaring

SOS International tilbyr opplæring og kurs som forbereder alle nivåer i organisasjonen på reiseaktiviteter i land med både lav, middels og høy risiko.

 • Travel Security Awareness Training (opplæring i sikkerhetsbevissthet ved reiser)
 • Opplæring i krisehåndtering
 • Øvelser og trening
 • Sette opp et krisehåndteringsteam og krisehåndteringsrespons
 • Pårørenderespons
Assistanse under hendelse

Dersom det oppstår en krise eller hendelse, gir SOS International assistanse og koordinering for å hjelpe medarbeiderne på stedet:

 • Krisehåndteringsrespons
 • Sikkerhetsevakuering
 • Pårørenderespons
 • Akutt sikkerhetsrådgivning
Tjenester efter en hendelse

Etter en hendelse bistår SOS International i debriefing av medarbeiderne og gjennomgår organisasjonens sikkerhetsoppsett samt prosedyrer for å oppdatere disse basert på erfaring og verdifulle tillegg.

 • Gjennomgang av planer og prosedyrer
 • Debriefing

Medisinsk og sikkerhetsrelatert informasjonsportal

Virksomheten vil få tilgang til en medisinsk og sikkerhetsrelatert informasjonsportal med individuell brukerinnlogging. Portalen gir relevant informasjon om både medisinske og sikkerhetsrelaterte saker, inkludert foretrukne sykehus, klinikker osv. fra SOS Internationals database med leverandører.

Hvilke Crisis, Risk & Security-tjenester tilbyr SOS International?

SOS International fungerer som ett samlet kontaktpunkt og tilbyr spesialtilpassede løsninger som gir virksomheten rask tilgang til en rekke profesjonelle assistansetjenester innen Crisis, Risk & Security før, under og etter en sikkerhets- eller krisesituasjon som f.eks.:

 • Strategiske og operasjonelle planer
 • Preventive verktøy, opplæring og øvelser
 • Assistanse på stedet under en hendelse
 • Tilgang til oversiktsplaner og prosedyrer
 • Debrifing og andre verktøy som benyttes etter en krise

Tilgang til globalt nettverk

SOS International samarbeider og har partnere med et globalt nettverk av sikkerhetsleverandører og medisinsk assistanse over hele verden

Hvorfor velge SOS International som deres Crisis, Risk & Security-partner?

 • Assistanse 24/7/365 – før, under og etter en krisesituasjon
 • Skandinavisk språkkompetanse og kulturkunnskap på alle nivåer i alarmsentralen
 • Tilgjengelighet på assistansekoordinatorer med språkkunnskaper innen mer enn 37 språk og med erfaring innen assistanse og pleie
 • Et stort internasjonalt nettverk av leverandører
 • Digitale fordeler: Informasjonsportal og stor grad av digital integrering med kunder
 • Prosesser i henhold til ISO eller tilsvarende kvalitetsstandarder
 • Prosedyrer som sikrer konfidensiell behandling av personopplysninger
 • Leverandører som er valgt i henhold til SOS Internationals retningslinjer for leverandører basert på de 10 prinsippene for menneskerettigheter, arbeid, anti-korrupsjon og miljø i FNs Global Compact
 • White label-løsninger

Travel Security Portal & App

Medisinsk og sikkerhetsrelatert informasjonsportal

Virksomheten vil få tilgang til en medisinsk og sikkerhetsrelatert informasjonsportal med individuell brukerinnlogging.

Portalen gir relevant informasjon om både medisinske og sikkerhetsrelaterte saker, inkludert foretrukne sykehus, klinikker osv. fra SOS Internationals database med leverandører.

SOS Safetravel - En kort veiledning om viktige ting å huske på ved utenlandsreiser

Les mer her

 

Vil du vite mer??

SOS International tilbyr Crisis, Risk & Security med ett samlet kontaktpunkt og et skalerbart oppsett som er basert på en åpen kostnadsstruktur (betaling-per-bruk) uten noen medlemsavgift.

I UTLANDET

Download Crisis, Risk & Security
Download Crisis Risk & Security - kortversjon
Download Travel Tracker information

HJEMME

Download Crisis, Risk & Security - nasjonal
Download Crisis, Risk & Security - internasjonal - kort version
Download Travel Tracker information

SOS International yter assistanse umiddelbart og hvor som helst og fungerer som ett samlet kontaktpunkt.

Kontakt oss

For spørsmål om forretningsmuligheter eller partnerskap, vennligst kontakt

Charlotte Bjerregaard
Commercial Director, Medical Division, Denmark and Sweden
Tel +45 2311 4764
Christer Jensen
Commercial Director, Medical Division, Norway
Tel +47 9082 4851
Paavo Reinikainen
Director, Medical & Technical Division, Finland
Tel +35 85030 18651

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.