ISO14001-godkjenning understreker SOS Internationals fokus på miljøet 

I SOS International har vi nettopp fått tildelt ISO14001 i miljøledelse for våre veihjelptjenester i vår såkalte ”Technical Division”. Den internasjonalt anerkjente ISO14001-sertifisering har satt ned en rekke kriterier og rammer for hvordan et effektivt miljøledelsessystem skal være.

Det betyr at SOS International har forpliktet seg til å gjøre en forskjell både for det eksterne miljø og for vårt interne arbeidsmiljø ved å ha klare miljømål og sikre at vi løpende dokumenterer, strukturerer og forbedrer våre allerede eksisterende miljøaktiviteter og prosesser, f.eks.:

 • Miljøkrav til nettverk og leverandører
 • Miljøkrav til SOS Internationals bergingssentraler
 • Helse og sikkerhet
 • Miljøkrav til daglige aktiviteter som f.eks. avfallshåndtering og gjenbruk samt energiforbruket på våre kontorer

SOS International er den første veihjelpsorganisasjon som har fått tildelt ISO14001 på tvers av alle de nordiske markedene: ”Vi er stolte av å få en godkjenning som denne, og vi vil fortsatt jobbe med og ha fokus på vårt miljøansvar og samfunnet rundt oss. Både for våre kunder og for de menneskene vi hjelper, betyr det at SOS International har fokus på å redusere CO2 uten å redusere kvaliteten i kundeopplevelsen. ISO14001 styrker vår konkurranseevne og posisjon som forsikringsselskapenes foretrukne outsourcing-partner,” sier Ellen Trolle, Executive Vice President, Technical Division.

Dette gjør SOS International for miljøet!

Det nye ISO-sertifikatet er ikke bare et eksternt kvalitetsstempel, men et symbol på den måten SOS International proaktivt og bevisst jobber med miljøet som en naturlig del av virksomheten vår – både internt og eksternt:

 • SOS International gir føreren av bilen råd og veileder ham eller henne over telefonen til selv å løse småskader eller oppdatere programvare (Phone fix) i stedet for å sende en ut en bergingsbil som slipper ut CO2.
 • SOS International reparerer den skadede bilen på stedet, f.eks. ved å nødtette dekket, og sparer dermed Co2 på å ikke måtte taue inn den skadede bilen (Repair on spot).
 • SOS International optimerer bergingsprosedyren ved å sende ut en vanlig, lett bergingsbil i stedet for en stor kranbil og sparer dermed diesel.
 • Fokus på innkjøp av miljøvennlige biler med Euro6-motorer som slipper ut mindre NOx.
 • Bruk av videomøter som alternativ til forretningsreiser.
 • Fokus på reduksjon av energiforbruket for strøm, vann og varme på våre kontorer.
 • Fokus på sykefravær og medarbeidertilfredshet.


I tillegg til den nye ISO 14001-sertifiseringen, er SOS International også sertifisert i informasjonssikkerhet (ISO27001) og kvalitetsledelse (ISO9001).

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.