Når SOS International etterforsker

I en gate i Kamerun i Afrika ligger Holy Family Foundation Clinic. Her fikk en forsikringstager over en 14-dagers periode utført malariabehandlinger for mer enn 17 000 danske kroner. Men ved nærmere ettersyn var klinikken stengt, trappen til hovedinngangen fylt med søppel og det var ikke en lege i mils omkrets.

Hvert år mottar SOS International rundt cirka 500 henvendelser fra kunder om antatt forsikringssvindel, og tendensen har steget med 20 % siden 2012. Med et par dedikerte medarbeidere, erfarne lege- og tannlegekonsulenter samt et omfattende internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere, etterforsker SOS Internationals utredningsavdeling antatte svindelsaker på vegne av de nordiske forsikringsselskapene. SOS Internationals utredningsavdeling vurderer at opp mot 1/3 av alle saker potensielt kan avvises, og det kan i like mange saker påvises et misforhold. Dermed gir SOS International forsikringsselskapene mulighet til å spare skadeomkostningene i 2/3 av alle innkomne antatte svindelsaker.

Fra galleblærebetennelse til fettsuging

Utredningsarbeidet er et eksempel på hvordan SOS International utnytter medisinsk, språklig og nettverksbasert kompetanse, og går til bunns i en rekke saker for å påvise et misforhold og dermed en mistanke om svindel: ”Det vi ser etter er bl.a. sammenhengen mellom forsikringstakerens opplysninger og de medisinske rapportene.  Stemmer diagnosen, behandlingen og perioden for sykehusinnleggelsen? Kom pasienten inn akutt eller var konsultasjonen forhåndsbestilt, og eksisterer overhodet sykehuset og legen?” forteller Charlotte Ferkinghoff-Borg som jobber som ”detektiv” eller utreder hos SOS International.

Og kreativiteten er stor blant forsikringssvindlerne. Fra å sette inn en ekstra null på legeregningen for en ”fallulykke”, som i virkeligheten dekker over en planlagt neseoperasjon:

”I en sak fra Jordan, hvor prisen for en akutt galleblærebetennelse lød på i underkant av 37 000 svenske kroner, fant vår utredningslege at den akutte diagnosen stemte overens med både prisen og behandlingen. Men da han gravde litt dypere, viste det seg at infeksjonstallene var helt normale - og det er de aldri ved akutt galleblærebetennelse. Det viste seg at pasienten hadde fått utført en fettsuging, og at sykehuset hadde hjulpet pasienten med å få en annen pasients journal!” forteller Charlotte Ferkinghoff-Borg, utreder hos SOS International. 

The Usual Suspects – Diagnoser som kan dekke over en annen behandling, f.eks. plastisk kirurgi eller ikke-akutte problemer

 • Brokk
 • Diskusprolaps
 • Hysterektomi
 • Nesefraktur
 • Tenner
 • Øyeoperasjoner
 • Fertilitetsbehandlinger 

Økende svindel i Russland og piker under 18 under kniven

I de siste tre årene har Russland kommet høyt på listen over land hvor SOS International påviser svindel. Også i Midtøsten, f.eks. Pakistan, Iran og Irak, i Afghanistan og Afrika, f.eks. Kamerun og Kenya, ser vi en økning over de siste tre årene. Etter noen års fravær, er det atter registrert svindelaktivitet i Egypt, og i første halvår av 2016 har det vært en økning i saker fra Brasil.  

Generelt ses en overrepresentasjon av menn i forbindelse med forsikringssvindel, mens det er flere kvinner som generelt svindler med reiseforsikring, viser tall fra SOS Internationals utredningsavdeling. Mens menn er mer tilbøyelige til å utføre dokumentforfalskning, svindler kvinner med f.eks. kosmetiske behandlinger. Over de siste tre årene er kosmetiske behandlinger hos pasienter (jenter) under 18 år noe helt nytt, mens det f.eks. nesten aldri ses svindel med forfalskede dokumenter eller plastisk kirurgi i aldersgruppen over 60 år.

Timete og tilrettelagte historier

Et typisk trekk ved svindelsaker er at kommunikasjonen mellom forsikringstaker, selskap og SOS International holdes på et minimum:

”Vi opplever at forsikringstakerne hverken kontakter selskapet eller SOS International i akuttsituasjonen. Hvis de gjør det, kan de etterpå være vanskelige å få tak i og har ordnet alt sammen selv. Deres sykdomsforløp er stort sett forvandlet til en god historie som er timet og tilrettelagt. Kanskje har de mistet vesentlig dokumentasjon eller betalt regningen kontant, og så kan vi dessverre ikke følge pengene, selv om vi lever i en digital tidsalder. Det styrker selvfølgelig vår mistanke,” avslutter Charlotte Ferkinghoff-Borg.

Når varsellampene blinker – Typiske saker som vekker mistanke

 • Saker som ikke blir anmeldt før etter hjemkomst
 • Dyre saker
 • Skadedato tett på avreisedato eller hjemreisedato
 • Behandling som kan være plastisk kirurgi, fertilitetsbehandling eller planlagte rutinekontroller og helsesjekk

 Fakta om utredningsavdelingen hos SOS International

SOS International utfører utredning på tvers av de nordiske landene. Det er lege- og tannlegekonsulenter med stor språkkompetanse tilknyttet utredningene. I tillegg kommer et sterkt internasjonalt nettverk som bl.a. opererer som agenter på stedet. SOS International undersøker og avdekker de medisinske bevisene i en gitt sak og kommer deretter med en anbefaling basert på bevisene. Saksbehandlingen tar alt fra én dag til flere måneder, avhengig av anmodningens art, kompleksitet og hvilket område i verden SOS International jobber i.

KONTAKT
Ønsker dere å benytte dere av SOS Internationals utredningstjeneste, kontakt din Key Account Manager.


 

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!