Nordiske reisende overbehandles i utlandet

I løpet av de siste årene har SOS International opplevd en stigning i antall saker hvor prisene presses opp eller det ordineres unødvendige behandlinger og operasjoner.

Krisen brer seg overalt, og utover generelle prisstigninger på behandlinger, opplever SOS International en stigende tendens til over- og feilbehandling samt prispress fra klinikker og sykehus flere steder i utlandet. SOS International har flere eksempler på at sykehus og klinikker skrur opp prisene når de ser at den betalende er en turist og dermed (oftest) et forsikringsselskap.

”Det er en stor utfordring at sykehus og klinikker i utlandet overbehandler de utenlandske turistene som kommer for å få hjelp. Det er selvfølgelig først og fremst et problem fordi alle pasienter har krav på korrekt behandling og ikke hverken skal opereres unødig eller ta medisin som ikke er nødvendig. Vi er svært oppmerksomme på utviklingen og kobler vårt eget medisinske team på sakene ved den minste mistanke om over- eller feilbehandling. Det er til gavn både for pasienten og for det forsikringsselskapet som står med regningen i siste instans”, sier Karin Tranberg, Vice President for Medical Division i SOS International.

Enorme regninger i USA og Mellom-amerika

Spesielt i USA og en rekke land i Mellom-Amerika er enorme regninger et problem, blant annet på grunn av:

  • Høye legehonorarer
  • Ekstra god service, hvor klinikken eller sykehuset utfører utallige oppfølginger, f.eks. i form av legebesøk på pasientens hotell
  • Pasienten transporteres i ambulanse, selv om det f.eks. bare dreier seg om en halsbetennelse
  • Det tas betalt for de samme ytelsene i forskjellige poster i fakturaen

Italien og Turkiet

Også Italia og Tyrkia har høy fokus i SOS Internationals Cost Control-avdelingen. I disse landene er private sykehus raske med å overbehandle, ta tak i gamle skader og diagnoser som egentlig er et tilbakelagt kapittel for pasienten, eller stille en rekke underdiagnoser til den egentlige diagnosen, slik at flere spesialister trekkes inn i behandlingen, f.eks.:

  • Forstuinger behandles med skinner, støvler, bøyler osv., i stedet for å bli behandlet med enkel bandasje.
  • Væskeansamlinger i f.eks. knær dreneres. Det har ingen medisinsk fordel, for væsken vil alltid komme tilbake, og det øker risikoen for infeksjon.
  • Det utføres akillessenene-operasjoner, selv om resultatet er nesten det samme uten operasjon, og pasienten utsettes derimot for økt risiko for infeksjon.
  • Røntgen foretas ofte flere ganger på forskjellige lemmer som er skadet.

SOS International opplever også at leger i utlandet ved lettere sykdommer som forkjølelse og utslett, ordinerer flere forskjellige preparater og ber pasientene komme til gjentatte konsultasjoner.  Ved tilfeller av turistmage, såkalt gastroenteritt, opplever SOS International at pasienter blir innlagt i flere dager og at det innen ortopedkirurgi blir operert akutt:

”Vi har opplevd at en pasient ble lagt i full narkose og fikk satt en vridd lilletå på plass på et sykehus i Sør-Europa. Dette er en grov feilbehandling, og i Norge ville legen mistet sin autorisasjon ved et slikt inngrep. Full narkose er forbundet med en viss risiko, og det er grovt uansvarlig å gjøre dette i den aktuelle situasjonen,”  forteller Mikael Fotopoulos, Medical Director hos SOS International.

SOS International jobber for å forhindre overbehandling

Hos SOS International er det to avgjørende faktorer som bidrar til å redusere prispress og feilbehandlinger:

1) Ved saker med mistanke om feil- eller overbehandling, blir SOS Internationals medisinske team, f.eks. en kontaktlege eller -sykepleierske, knyttet til saken. Det medisinske teamet er i tett kontakt med den behandlende lege på stedet, og det sikrer at det ikke skjer overbehandling.

2) SOS Internationals servicekontorer og nettverksavdeling kontrollerer og evaluerer løpende, i samarbeid med Cost Control, alle samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne, de såkalte "providers", blir deretter underlagt en rating og lagt inn i en database. Opplever SOS International gjentatte ganger at sykehusene overbehandler eller tar seg overbetalt, vil det bli markert i ratingen dersom de ikke retter det opp etter henvendelse fra SOS International. Ratingen har vist seg å være veldig effektiv, ettersom partnere ofte er avhengige av det volumet SOS International leverer.

 

”Vi opplever jevnlig utfordringer med at pasienten blir fortalt ting av den behandlende legen på stedet, f.eks. at pasienten ikke kan hjemtransporters med fly, men at vår lege sier noe annet. Vi forstår godt at dette skaper frustrasjon og usikkerhet, men vi tar kun avgjørelser som er medisinsk forsvarlige, og det er viktig å understreke at nettopp indikasjonen for når en pasient er fit for flight, er et av våre spesielle kompetanseområder og et fagområde som krever spesialkunnskap de færreste leger på sykehus og klinikker rundt om i verden har kjennskap til”, avslutter Mikael Fotopoulos.

 

Riktig behandling = riktig regning – kontakt SOS International

For å unngå slike situasjoner er det avgjørende at forsikringstakeren tar kontakt med SOS International først når han/hun kommer til skade, med mindre det er snakk om en livstruende situasjon hvor man er nødt til å komme seg på sykehus umiddelbart. 

Ved å benytte et sykehus oppgitt av SOS International, kan pasientene være sikre på at de får riktig behandling, og forsikringsselskapene kan være sikre på at de får riktig regning i etterkant.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!