Olympiske leker med fokus på sikkerhet 

I år besluttet SOS International for første gang å oppgradere tilstedeværelsen under et OL og sendte sikkerhetssjef Peter Ilsted til Rio de Janeiro for å bistå de nordiske reisende med tilknytning til SOS International. Peters oppgave var å gi direkte rådgivning i sikkerhetsspørsmål og ved sykdomstilfeller på stedet. 

Kidnapping, skudd mot en buss med pressefolk, tyveri i OL-byen og tyveri på strendene er blant de triste episodene under OL i Rio. Og de mange hendelsene understreker viktigheten av å være tilstede under lekene og klare til å hjelpe, lyder det fra sikkerhetssjef Peter Ilsted, som har stor erfaring innen krisehåndtering og reisesikkerhet. Fra sitt midlertidige kontor i sentrum av Rio har Peter Ilsted vært alarmsentralens forlengede arm og fulgt sikkerhetssituasjonen lokalt nøye. Han har hatt tett kontakt med de nordiske myndigheter og sikkerhetstjenester, og har i tillegg rekognosert de mest besøkte turistområdene i Rio, det offentlige transportsystemet og besøkt de sykehusene som SOS International samarbeider med.

På alarmsentralen i København har vi i perioden også hatt forhøyet beredskap og etablert et dedikert team til å ta seg av OL-relaterte saker, samtidig med at de nordiske reisende har kunnet finne ytterligere informasjon om sikkerhet på OL-nettstedet www.sos-safetravel.eu 

”Det har vist seg å være en god beslutning å ha en mann tilstede i Rio, og oppsummert har de mange forberedelsene til årets sportsbegivenhet gjort at vi har kunnet handle raskt og veloverveid på innkommende saker.  Å skape trygghet og sikkerhet for de reisende – både gjester og deltakere – har vært fokus både før, under og etter hele OL,” forteller Karin Tranberg, direktør for Medical Division i SOS International.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!