Hver time trenger en nordmann i Spania hjelp

Pressemelding

Tall fra SOS International viser at nordmenn er utsatt for juleskader i utlandet. Hver eneste time i uke 52 trenger en nordmann i Spania akutt hjelp.

I snitt blir nordmenn utsatt for over 450 skader i utlandet i juleuka (uke 52). Flest skader oppstår, ikke uventet, i Spania. Det viser tall fra SOS International.

- Vi registrer alt fra urinveisinfeksjoner til magetrøbbel. Mens de unge har like mange fallskader i jula som om sommeren, er det verre blant de eldre. De får ofte fallskader allerede første feriedag. Dette kan gjerne komme av at møblene står plassert et annet sted enn de er vant til hjemme. Våte baderomsgulv forårsaker også mange fallskader, sier skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring, Therese Nielsen.

De siste tre årene har i snitt 179 nordmenn på ferie i Spania hatt behov for akutt hjelp i uke 52. Det betyr at SOS International i snitt får en henvendelse i timen.

- Reiseskader i Spania er hele vinterhalvåret dominert av eldre nordmenn. Men i juleuka ser vi skader hos nordmenn i alle aldre, idet Spania også er en populær juledestinasjon for familier. Flere trenger hjelp til behandling for skadene de har vært utsatt for og i verste fall blir det også nødvendig med hjemtransport. Fra Spania kan det fort koste fra 30.000 kroner å komme hjem med et brukket bein og helt opp til 300.000 kroner hvis turen må gjøres med ambulansefly, sier divisjonsdirektør i SOS International, Karin Tranberg.

Les mer: Hvordan være sikker og trygg på reise i Spania.

Uønsket julegave på julaften
- Vi skiller gjerne mellom legebehandling med og uten innleggelse. Blant nordmenn var det i fjor 32 som fikk behov for akutt legehjelp på selve julaften i utlandet. 14 av disse ble innlagt og måtte tilbringe julaften på sykehuset. Ikke akkurat det man ønsker seg til jul, sier Tranberg.

Til sammenligning ble 35 svensker og ni dansker innlagt på julaften på utenlandsk sykehus i fjor. Når vi ser på tall de siste tre årene blir 21 nordmenn, 36 svensker og ni dansker innlagt julaften på et utenlandsk sykehus.

- Vi får inn en del hendelser knyttet til alkohol. Det finnes ensomme som reiser til utlandet i den tro at det er godt å komme seg vekk, men så finner de ut at det kanskje ikke var så bra som de håpet og da tyr mange til et glass for mye. Det er viktig å huske på at skader som har direkte sammenheng mellom inntak av alkohol eller andre rusmidler ikke dekkes av reiseforsikringen, sier Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

Her hjelper SOS International nordmenn i juleuka 
- snitt for de siste tre årene

 Land

Uke 52 snitt

Spania

179

Thailand

78

USA

39

Tyskland

14

England (UK)

10

Tyrkia

9

Filippinene

9

Brasil

7

De Forenete Arabiske E.

7

Aldersfordeling blant nordmenn der har fått hjelp av SOS International i uke 52 de seneste tre årene

Alders-gruppe

Andel av skadene

0-10

13%

11-20

6%

21-30

6%

31-40

9%

41-50

12%

51-60

11%

61-70

20%

71-80

16%

81-90

5%

91+

1%

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!