SOS International installerer mobil ladestasjon til elbil

SOS International i Norge har som det 3. landet i Europa, gått til innkjøp og innstallering av en mobil ladestasjon til bruk på elbiler i vår servicebil i Oslo. Dersom man går tom for strøm, og ikke står til hinder for annen trafikk – et stykke fra nærmere ladestasjon, kan SOS International bistå sluttkunden med å få nok strøm til å komme seg til nærmeste ladestasjon.

Dette er en bevisst strategi i SOS International sin miljøprofil, hvor vi vektlegger kvalitet, bærekraft og miljø i hele verdikjeden:

«Vi etterstreber oss å løse flest mulig assistanser på stedet, og gjør vårt ytterste for at bilen ikke skal taues. På denne måten sparer vi miljøet for Co2-utslipp og bilisten for masse tid,» forteller Richard Waitz, kommersiell direktør for SOS International i Norge.

Tilbudet gjelder i første omgang til sluttkunder i Oslo regionen hvor denne mobile ladestasjonen nå er til testing.

Veihjelpsleverandør med miljøsertifisering
SOS International er som den eneste veihjelpleverandøren i Norden ISO14001 sertifisert i miljøledelse på tvers av de nordiske markedene. 

SOS International har de siste årene vektlagt betydningen av å bytte ut bilbergeres kjøretøy med nyere, mer miljøvennlige biler. Vi prøver også å løse så mange saker vi kan over telefon, samt at vi tilstreber oss å løse flest mulig assistanser på stedet for å slippe å taue bilen. Nå med rushtidsavgift, som belastes etter hvilken type motor en lastebil har, er det også fordelaktig med tanke på reduserte kostander

Les mer om ISO14001 i miljøledelse her

Les mer om våre miljøretningslinjer her

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!