Flere værktøy i kampen mot stress

SOS International har etablert et pilotprosjekt hvor en del av teamet av psykologer tester Virtual Reality (VR) i behandlingen av stress. Dette brukes som et supplement til den tradisjonelle psykologiske behandling hos SOS International.

Stress er en stigende helseutfordring og andelen av mennesker som rammes av stress er stigende.

En rekke av SOS Internationals psykologer tester nå bruken av VR som en del av behandlingen mot stress i et pilotprosjekt i samarbeid med SOS Internationals avdeling for Product & Business Development som jobber målrettet med utvikling av innovative og digitale tjenester innen helseområdet.

Innhenting av data og erfaring
I forbindelse med pilotprosjektet vil et antall klienter, med lett til moderat stresspåvirkning få tilbud om å være med på et spesialutviklet stressreduserende program gjennom et sett VR-briller som kan benyttes etter behov mellom øktene med psykologen.

Rent praktisk fungerer det på den måten at VR-brillene enten brukes på klinikkene, eller klientene kan låne de med seg hjem mellom konsultasjonene. Det gir klientene mulighet til å supplere den behandlingen de får på klinikkene. Mange vil typisk ha mulighet til å supplere og fortsette behandlingen hjemme mellom øktene. Det er derfor opplagt å benytte dette supplerende verktøyet, og det øker sannsynligheten for å oppnå god effekt. 

I testperioden vil SOS International hente inn data og erfaringer, både relatert til brukernes opplevelser med det nye verktøyet, men også måle effekten av behandlingen som skal bidra til å danne grunnlag for utviklingen av flere digitale tjenester og muligheter innen helseområdet.

Økt tilgjengelighet
Bruken av digitale verktøy i behandlingen av stress bidrar til å øke tilgjengeligheten, og dermed redusere noen av de barrierene som kan oppstå når mennesker med stress skal oppsøke og få hjelp med å bli friske, og det forventes å gi SOS Internationals psykologer et nytt og svært anvendelig verktøy i behandlingen av stress.

”Bruken av denne nye teknologien må ses som et supplement til mer tradisjonelle behandlingstyper, og vil bidra til å løfte kvaliteten av behandlingen og sørge for kontinuitet i behandlingen for klientene. Ved å låne et sett VR-briller med hjem, kan klienten – etter kyndig veiledning av psykologen – benytte de skreddersydde antistress-programmene etter anvisning mellom konsultasjonene, og dermed selv bli involvert i egen behandling”, forteller SOS Internationals sjefspsykolog Robert Jonasen.

”Dette vil være et kvalitetsløft i behandlingen, og ikke minst gi klientene et godt, og kanskje enda kortere behandlingsforløp, slik at vi kan hjelpe dem tilbake til en funksjonsdyktig og normalisert tilværelse så raskt som mulig”, legger han til.

I 2018 håndterte SOS Internationals Healthcare-divisjon i underkant av 14 000 psykologsaker, hvorav ca. 30 % var relatert til stress.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!