Helsescreening: Et helsefremmende verktøy

I løpet av sommeren har SOS International lansert en ny og forbedret helsescreening, som en del av vårt strategiske helsesarbeid. Formålet er å jobbe smart med å styrke helsen og skape verdi for den enkelte medarbeider, virksomheten samt forsikrings- og pensjonsselskaper.

Helsescreening er et verktøy som raskt gir brukeren en status på egen helse og livsstil samt risiko for eventuelle livsstilssykdommer. Ved besvare en rekke spørsmål på nett får brukeren tatt tempen på sin personlige helsetilstand.

Helsescreeningen fokuserer på områder som søvn, kosthold, røyking, alkohol, mosjon samt fysisk arbeidsmiljø og psykisk trivsel.

Resultat, inkludert målrettede og individuelt tilpassede anbefalinger, danner derfor et godt grunnlag for å ta stilling til vaner og sette personlige mål for egen helse og trivsel.

Les mer: Unngå stress etter ferien

Hvorfor er helsescreening en god investering?
Verdien for de enkelte brukerne består i at de får et innblikk i sin egen helse og trivsel. Dette kan skape motivasjon for å handle. De kan også få hjelp til å prioritere hvor de vil gjøre en innsats ved hjelp av målrettede anbefalinger, inspirasjon og rådgivning.

For virksomheten er det et verktøy for å jobbe med den generelle trivselen og helsen på arbeidsplassen. Virksomheten kan få en anonymisert og samlet oversikt over virksomhetens generelle helseprofil, som kan danne grunnlag for beslutninger om helseinvesteringer og dermed øke trivselen på arbeidsplassen.

For forsikrings- og pensjonsselskaper bidrar ovenstående i tillegg til å styrke selskapenes generelle arbeid med, og utvikling av, helseforsikringer og ikke minst forebygging av tap av arbeidsevne.

Nasjonal evidens til nasjonale løsninger
Det er Syddansk Universitet i Danmark (SDU) som står bak evidensen i spørreskjemaet, og dette er utviklet lokalt sammen med partnere i henholdsvis Sverige og Norge. SDU oppdaterer i tillegg løpende spørrerammen med ny helsekunnskap og evidens.

Løsningen er så langt lansert på det svenske og danske markedet, men kan benyttes i hele Norden.

Løsningen kan tilpasses forskjellige kundekrav og ha forskjellige fokusområder, men forventningen er at den på sikt skal kunne benyttes i flere sammenhenger, for eksempel som verktøy til benchmarking av resultater og nettbasert bestilling av ytelser.

Hvis du er interessert i å høre mer, kontakt din Key Account Manager eller kontakt SOS Internationals Healthcare Division – kontaktopplysningene finner du her

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!