Insights: Babymoon og barselferie

Vi har samlet en rekke gode råd til både de gravide reisende og familier som reiser med små barn.

Babymoon og barselferie

De fleste kjenner til begrepet ”honeymoon” – bryllupsreisen mange nygifte drar på rett etter bryllupet. ”Babymoon” er derimot en nyere trend blant vordende foreldre - nemlig parets siste reise som to før babyen ankommer.

I tillegg har vi trenden med å dra på barselferie som typisk er den nye familiens første reise sammen, etter at babyen har kommet til verden.

Begge deler øker i popularitet. Men det er mange ting man bør være oppmerksom på, både som reisende, forsikringsselskap og assistanseorganisasjon.

Hva viser tallene?

Vi har samlet en rekke data som er relevante for disse fenomenene, og deler her vår kunnskap innen reiseassistanse og medisinsk assistanse for både gravide og de små reisende. 

 • SOS Internationals alarmsentral får hvert år inn mer enn 600 saker som involverer gravide som er på reise.

 • Mange av sakene gjelder komplikasjoner som blødninger, infeksjoner eller fall, men det er også mer alvorlige saker som graviditet utenfor livmoren, spontanaborter og for tidlige fødsler.

 • SOS Internationals alarmsentral registrerer gjennomsnittlig rundt 35 for tidlige fødsler hvert år.

BABYMOON

Når du er gravid

 • Ta med deg din svangerskapsjournal dersom du får behov for å kontakte lege i løpet av ferien.
 • Husk at ikke alle vaksinasjoner anbefales til gravide.
 • Sjekk hvordan sykehusforholdene er der du skal reise, og hva reiseforsikringen din dekker dersom du trenger legehjelp eller hjemtransport.
 • Hvis det har vært komplikasjoner under svangerskapet (blødning, ekstraordinære screeninger, sykemelding eller lign.), må du få foretatt en forhåndsvurdering.

Generelt bør gravide overveie grundig - eller helt unngå - reiser til land eller områder hvor det er økt forekomst av eksotiske sykdommer. Land i Vest-Europa, USA, Canada, Australia og Japan regnes som sikre.

Hvis gravide likevel velger å reise til eksotiske reisemål, bør de konsultere en spesialist i infeksjonsmedisin før avreise.

Vaksiner

Gravide skal ikke ha vaksiner som inneholder svekket, levende virus. Dette gjelder:

 • BCG (tuberkulose)
 • Gulfeber
 • Meslinger
 • Røde hunder
 • Levende poliovaksine
 • Levende tyfusvaksine
 • Ved andre vaksiner må risikoen ved smitte og sykdom veies opp mod risikoen ved vaksinen.

Fødsel i utlandet

De hyppigste sakene som involverer gravide, involverer blødninger og infeksjoner som gir feber, diaré eller oppkast, og fall. Men vi opplever også langt alvorligere saker som graviditet utenfor livmoren, spontanaborter og for tidlige fødsler.

I disse tilfellene er det helt avgjørende at både mor og barn raskt får riktig behandling, derfor er det viktig å ha reiseforsikringen i orden og sørge for å kontakte forsikringsselskapts alarmsentral raskest mulig.

Det kan være stor forskjell på sykehusstandarden, og det er langt fra alle steder som har fasiliteter til fødsler eller behandling og pleie av for tidlig fødte barn – spesielt hvis du reiser til øde steder. I tillegg må man huske på at det kan være svært risikofylt å overflytte en for tidlig født baby.

Flyreiser

Lange flyreiser innebærer en risiko for blodproppdannelse. Graviditeten medfører i seg selv en økt risiko for blodpropp.

For gravide er det derfor ekstra viktig å forebygge dette:

 • Vær så aktiv som mulig under flyreisen.
 • Det anbefales å gå litt rundt i flyet hver time og å bevege føttene ofte mens du sitter i setet.
 • Drikk mye væske, men vær forsiktig med kaffe og unngå alkohol.
 • Ikke ta sovepiller.

Ifølge retningslinjene fra IATA (The International Air Transport Association) kan gravide reise med fly til og med svangerskapsuke 35. I uke 36 og 37 tillates kun flyreiser på inntil 4 timer uten mellomlanding. Fra og med uke 38 er det ikke tillatt å fly.

Det er likevel viktig å alltid sjekke de gjeldende regler hos det enkelte flyselskap, fordi disse kan variere mye, på samme måte som reiseforsikringens dekning også kan variere.

Eksempler på saker

Mexico: +1.325.000 NOK

Den reisende er gravid i uke 26 og fødselen starter. Babyen blir født på et lokalt offentlig sykehus og veier 1 kg ved fødselen. Babyen skal overflyttes til et privatsykehus med neonatalspesialister og skal deretter transporteres hjem med ambulansefly. 

Utgifter til sykehusbehandling, overflytting til nytt behandlingssted og ambulansefly hjem til Norden beløper seg til mer enn 1 000 000 DKK.

Tyrkia: +430.000 NOK

Den reisende er gravid i uke 23 og vannet går. Det er 1100 km til nærmeste private sykehus med neonatalspesialist, noe som innebærer 13 timer i ambulanse, fordi hun ikke kan fly. Hun legges derfor inn på lokalt offentlig sykehus hvor hun føder dagen etter. Mor og barn skal deretter overflyttes til sykehus i Istanbul og på et senere tidspunkt transporteres hjem med ambulansefly til Norden.

Utgifter til sykehusbehandling, overflytting til nytt behandlingssted og ambulansefly hjem til Norden beløper seg til mer enn 325 000 DKK.

Det er viktig å ha reiseforsikringen i orden og hvis det har vært komplikasjoner under svangerskapet (blødning, ekstraordinære screeninger, sykemelding eller lign.), må du få foretatt en medisinsk forhåndsvurdering.

BARSELSFERIE

Når du reiser med en baby

Det er flere ting å være oppmerksom på, når man reiser med babyer eller veldig små barn.

De tåler ikke samme eksponering for sol, de blir raskere dehydrerte, og får de behov for hjelp, er det ikke alltid at sykehusstandarden der man befinner seg er tilstrekkelig, og avstanden til sykehus med spesialiserte barneleger kan være lang, hvis man befinner seg på en liten øy eller langt fra store byer.

SOS Internationals barnelege gir her noen gode råd.

Solforbrenning

Solen er ofte sterkere når man reiser sørover, og man oppholder seg dessuten mer utendørs, så det er viktig å være nøye med å beskytte seg mot solen slik at man unngå solforbrenning.

 • Benytt egnet solfaktor hele dagen
 • Sørg for å oppholde deg i skyggen mellom kl. 12-15.
 • Spedbarn bør helst helt unngå å oppholde seg i direkte sollys, fordi de ikke selv kan skifte stilling eller plass eller gi uttrykk for om de har det for varmt.
Badeferie: Gode råd ved bading i basseng og i havet

Hvis man er mye i vannet kan det skape problemer med ørene, spesielt hos barn som får vann i øregangene.

 • Sørg for å tørke ørene godt med et håndkle etter bading.
 • Husk å ta pauser fra bading nå og da, slik at ørene kan få en pause fra vannet.
 • Det siste gode rådet og veldig viktige budskapet er, å aldri slippe barna sine ut av syne i nærheten av vann. Hold alltid øye med barnet ditt ved bassenget eller på stranden, for det kan fort gå galt. Vi ser heldigvis få alvorlige drukningsulykker, og de fleste reddes før det er for sent, men det er en forferdelig opplevelse for både barnet selv og foreldrene.
Spesielt for å reise til Asia
 • Tilby barna rikelig med vann kjøpt på flaske. I forhold til kroppsstørrelse har barn et større væskebehov enn voksne, og de blir dehydrert raskere. Man kan blant annet vurdere om et barn har fått nok væske ved å sikre at det har god urinproduksjon.
 • Pass ekstra godt på spedbarn og mindre barn i solen, hold dem i skyggen og ta gjerne på lett bomullstøy, fordi de veldig lett kan bli forbrente.
 • Et annet råd er å være oppmerksom på å beskytte mot mygg. Denguefeber og andre myggbårne virus- og parasittinfeksjoner, som malaria, finnes mange steder i tropene og subtropene.
Mage-tarminfeksjoner og feber er dominerende i antallet av saker, og er sjeldent alvorlige, men det kan selvfølgelig være frustrerende og bekymringsfullt for foreldrene, og ikke minst synd for barnet. Hjelp barnet ditt med god hygiene og spesielt god håndhygiene
- Barnelege Kaare Lundstrøm

Hvordan hjelper vi barna best

Den hyppigste sykdom blant barn er mage-tarminfeksjoner (gastro interitis).

Dette kan både være fra virus som smitter via f.eks. basseng, eller fra bakterier f.eks. i maten. Den nest hyppigste diagnosen er feber, som kan ha mange årsaker, bl.a. influensa, forkjølelse og blærekatarr.

Feberen skyldes ofte virusinfeksjoner som like godt kunne rammet barna hjemme.

Når barna skal behandles via alarmsentralen spiller foreldrene en viktig rolle.

Barn, spesielt de aller minste på 0-3 år, kan ikke alltid selv sette ord på hva de føler og opplever, selv ikke overfor sine foreldre. Derfor trenger alarmsentralen foreldrenes øyne til å se med.

Foreldrene kjenner barna og er best i stand til å vurdere hvordan barnet deres har det i en annen klimatisk kontekst enn hjemme.

Kontakte SOS Internationals alarmsentral

Typiske sykdomme hos barn

 • Mage-tarminfeksjoner – gastro interitis. Dette kan skyldes både virus eller bakterier.
 • Feber – årsaken kan være mange f.eks. influensa, forkjølelse, blærekatarr. Det er ofte virusinfeksjoner som gir feber hos barn, og disse infeksjonene kunne like godt rammet dem hjemme. Smitten er ofte luftbåren.
 • Bronkitt og astmatisk bronkitt/luftveisinfeksjon
 • Vannkopper – dette er ofte noe barna tar med hjemmefra, fordi inkubasjonstiden er 2-3 uker. Det er strenge regler for når man kan reise, og ofte kan barna kan ha det fint, men likevel ikke oppfylle kriteriene for å få reise med et fly.
 • Ørebetennelser/mellomørebetennelser – barna smittes ofte i svømmebassenget. Det er regler for når man får fly med mellomørebetennelse, og det kan være veldig smertefullt for barnet, dersom kriteriene ikke overholdes.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!