Insights: Nå reiser de eldre på ferie

Det er når klokken stilles på vintertid at den eldre delen av befolkningen foretrekker å reise sydover. Det viser SOS Internationals skadestatistikker.​

Vi lever lengre i Norden enn noen sinne

Levealderen for både menn og kvinner er økende, og fremtidsforskere snakker om et helt nytt segment de kaller ”seenagere”; en kombinasjon av ordene seniorer og teenagere.

”Seenagere” kjennetegnes blant annet av at de får tilbake mange av de samme fordelene som tenåringer har, som f.eks. mer tid og færre forpliktelser. Det gir dem større frihet, og de får muligheten til å handle mer lystbetont.

I tillegg holder de seg sunne lengre, og fysiske skavanker, sykdommer og behov for hjelp inntreffer nå langt senere i livet enn tidligere..

Nå drar de ut på reise!

Utviklingen i levealder blant nordmenn

Forventet levealder for nordmenn i fremtiden

De eldre reiser typisk på andre tidspunkter av året

SOS Internationals statistikker viser dessuten at de eldre blir skadet i de samme landene som resten av befolkningen. Spania, Tyrkia, Hellas og Thailand er de mest populære reisedestinasjonene, og dermed også de landene hvor fra SOS International håndterer flest skader.

Til gjengjeld reiser de eldre typisk på andre tidspunkter av året av enn resten av befolkningen. Unge mennesker og barnefamilier er ofte bundet av jobb og skole, og må følge kalenderårets faste ferietider, mens eldre mennesker har større frihet til å velge når på året de ønsker å reise – og det gjør de typisk når det blir kaldt i de nordiske landene.

Nordiske og norske reisendes topp 5 skadeland 2018 (60+)

Norske reisende 2018

Nordiske reisende 2018

Her får du flere gode råd til toppdestinasjonene

 

SpaniaTyrkiaHellas

 

Skadetype

Forekomsten av kroniske sykdommer stiger med alderen, og ca. en fjerdedel av kronisk syke på 75 år har multimorbiditet, dvs. flere kroniske sykdommer samtidig.

Men selv om eldre mennesker ikke nødvendigvis skader seg oftere på reise, så er tendensen generelt at når uhellet er ute, og det er behov for assistanse vil sakskostnadene komme raskere opp i høyere beløp enn hos de yngre.

Det skyldes både typen av skader, men det skyldes i like stor grad at det ofte er en rekke andre faktorer som det må tas hensyn til i forbindelse med behandlingen, som for eksempel eksisterende eller kroniske lidelser.

Dessuten kan det oftere oppstå følgevirkninger i forbindelse med behandlingen som også er behandlingskrevende på samme måte som at rehabiliteringstiden for eldre mennesker vanligvis er lengre enn for yngre mennesker, og dermed blir antallet innleggelsesdøgn osv. ofte høyere.

Dette er alle faktorer som bidrar til å øke de samlede kostnadene.

Skadeskostnader

SOS Internationals statistikker viser tydelig at de eldre reisende har en høyere gjennomsnittspris pr. ytelse.

Eksempel: Hoftebrudd

Yngre pasient (<60)

 • Enkelt inngrep, gjøres umiddelbart
 • Få innleggelsesdøgn
 • Lav risiko for komplikasjoner, enkeltstående sykdom
 • Færre smerter etter få dager
 • Mobilisert raskt
 • Sittende hjemtransport mulig

Eldre pasient (>60)

 • Komplekst inngrep, krever forberedelser
 • Flere innleggelsesdøgn
 • Høyere risiko for komplikasjoner, multisykdom
 • Smerter i flere dager
 • Sengeliggende i lengre tid
 • Hjemtransport med båre eller ambulansefly

Er det behov for en medisinsk forhåndsvurdering?

Reiseforsikringer dekker kun akutt oppstått sykdom og skader på reisen.

En medisinsk forhåndsvurdering forteller om en kronisk eller eksisterende sykdom også vil være dekket på reisen hvis det oppstår behov for behandling.

Kan jeg reise?

SOS Internationals leger har stor erfaring i å vurdere helseproblemer i forbindelse med utenlandsreiser, og har de faglige, inkludert flymedisinsk kompetanse, som kreves når man skal vurdere om en pasient kan tåle en reise og vil være dekket ved sykdom.

”Kan jeg reise” er et spørsmål som ofte stilles av eldre som skal ut å reise. For å kunne svare på det spørsmålet er det tre forskjellige ting man må ta med i betraktningen:

 • Vil pasienten tåle forholdene i trykkabinen ombord i flyet?
 • Vil pasienten tåle forholdene på destinasjonen, og hva er risikoen for at sykdommen forverres under oppholdet i utlandet?
 • Er pasienten dekket av reiseforsikringen dersom han/hun blir syk på reisen?

Kliniske leger, inkludert spesialleger og allmenn praktiserende leger er normalt ikke utdannet innen dette området, og kan derfor ofte ikke foreta en dekkende vurdering.

SOS International har en rekke leger med denne spesialkunnskapen, og som kan foreta denne samlede medisinske forhåndsvurderingen.

Det bidrar til å øke sikkerheten for pasienten som dermed kan redusere risikoen for helseproblemer på reisen og for et sykdomsforløp og hjemtransport som ikke er dekket.

Object reference not set to an instance of an object.

Eldre risikerer å dobbeltforsikre seg

SOS Internationals nettverksavdeling opplever at det i høyvolumområder som Spania kan være klinikker eller sykehus som tilbyr abonnementsløsninger eller andre supplerende løsninger til reiseforsikringen, spesielt til eldre som kanskje har fast eiendom i området eller oppholder seg i området i lengre tid av gangen. Mange nordiske leger velger også å slå seg ned i utlandet og åpne en praksis, og det er betryggende for eldre å ha en lege i nærheten som snakker deres eget språk.

Disse tilbudene kan derfor være appellerende til eldre som føler at de får en ”fastlege”-løsning i utlandet, men utfordringen er at de eldre kan risikere å dobbeltforsikre seg, ettersom de allerede har en reiseforsikring som kan hjelpe dem hvis det oppstår et akutt behov for legehjelp. Og ofte vil de aktuelle klinikkene likevel aktivere reiseforsikringen, og regningen ender hos forsikringsselskapene uansett.

Det beste rådet til de reisende er at de alltid må sørge for å kontakte SOS Internationals alarmsentral når de får behov for hjelp. Vi har et omfattende nettverk av sykehus og klinikker, og vil kunne henvise til det rette stedet dersom det er behov for det. Dette bidrar også til å utelukke eventuell overbehandling.

Ovennevnte materiale ble først utgitt høsten 2018. Dette er en oppdatering av materialet fra september 2019.​

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!