Insights: Sommerhøysesong for reiser utenlands

Det er straks juni, måneden som markerer starten på SOS Internationals sommersesong innen reiseområdet.

Sommeren 2018

I månedene juni, juli og august 2018 håndterte SOS International over 51 000 saker. Disse sakene gjelder tjenester før, under og etter reisen, for eksempel medisinske forhåndsvurderinger før reisen, akutte saker til alarmsentralen i forbindelse med sykdom eller skade på reisen, samt refusjonssaker etter at ferien er avsluttet. 

Alarmsentralen mottok i samme periode over 132 000 henvendelser og håndterte over 33 000 saker fra reisende som hadde blitt syke eller skadet på utenlandsreisen. Ca. 28 % av disse sakene gjaldt norske reisende.

47 % av alle sakene inntraff i juli, som alltid er den travleste måneden, og uke 29 ble den travleste uken denne sommeren med over 3800 nye saker. Spania, Tyrkia og Hellas er fortsatt de mest populære feriedestinasjonene om sommeren for nordiske reisende.

Ser grafikkene riktige ut? Hvis ikke, prøv å åpne i en annen browser, f.eks. Chrome.

Forberedelser til sommerhøysesongen 2019

På alarmsentralen for reiseassistanse starter forberedelsene til sommerhøysesongen allerede i løpet av vinteren. Her danner skadedata som f.eks. sakstyper, land, nasjonalitet og erfaringer fra forrige sommersesong rammen for justering og optimalisering av alarmsentralens arbeid. 

Blant annet får alle medarbeiderne på alarmsentralen en oppfriskning i håndteringen av de mest hyppige skadene, for eksempel "turistmage", hvor de i de forskjellige teamene snakker om hvordan disse sakene skal håndteres.

Dessuten sender alarmsentralen også i år en medarbeider til Tyrkia i sommerperioden for å støtte det lokale oppsettet og det økte volumet i perioden. Ved å ha egne assistansekoordinatorer fra SOS International tilstede lokalt, er det mulig å ligge ett skritt foran i de mer akutte og tyngre sakene.

Forventninger: Klima og miljøhensyn kan påvirke reisemønstre

Det fine været i fjor sommer, den generelt økte oppmerksomheten på flyreisers påvirkning på miljøet, samt nye begreper som ”flyskam” og ”klimaskam” som får innpass i mange nordiske land, kan bety at flere mennesker i de nordiske landene velger å legge sommerferien til sitt naboland og dermed unngå lange flyreiser.  

Som reisende bør man være oppmerksom på at det er andre regler som gjelder når man reiser i Norden enn når man reiser i resten av Europa. Blir du syk eller skadet under en feriereise i et av de nordiske landene, er du dekket av Nordisk Konvensjon. Det betyr at du er dekket etter de samme bestemmelsene som gjelder for innbyggerne i det landet du reiser i – akkurat som med det blå helsetrygdkortet i resten av Europa.

Vi anbefaler fortsatt alle å tegne en reiseforsikring, fordi man kan få behov for å få dekket utgifter i forbindelse med sykdom eller skade som ikke er dekket av Nordisk Konvensjon, for eksempel dersom det er behov for å tilkalle pårørende.

Spania, Hellas og Tyrkia er de største skadelandene.

Spania

Spania har gjennom flere år vært et av SOS Internationals største skadeland, og vi forventer mange saker fra nordiske reisende i Spania i år igjen.  

I høysesongen i fjor sommer utgjorde saker fra Spania over 21 % av det totale antallet saker for nordiske reisende, og sakene var spredt over alle aldersgrupper, men med en liten overvekt av barn i alderen 0-19 år på snaue 36 %. Dette kan være et uttrykk for at Spania er en foretrukken feriedestinasjon for barnefamilier i sommerhøysesongen.

De norske reisende utgjør ca. 31 % av det totale antallet saker fra Spania i sommermånedene.

Alarmsentralen har registrert en økning i antallet saker fra Spania på 17 % fra 2016 til 2018, så dette fortsetter å være en populær feriedestinasjon.


Les mer: Hvordan være sikker og trygg på reise i Spania

Les mer: Dette må du være oppmerksom på med EU-helsetrygdkortet i Spania

Hellas

Hellas er en populær sommerferiedestinasjon for nordiske reisende og har i flere år vært det nest største skadelandet i sommerhøysesongen hos SOS International. 

Men i sommerhøysesongen 2018 ble Hellas så vidt forbigått av Tyrkia, og er derfor nå falt ned på en tredjeplass over de største skadelandene.

Dette er ikke et uttrykk for at nivået i antall saker fra Hellas er redusert. Faktisk ser vi en økning på 10 % fra 2016 til 2018. De norske reisende utgjør ca. 26 % av det totale antallet saker fra Hellas i sommermånedene.

For Hellas er det en liten overvekt av kvinner i skadestatistikkene på 56 % mot mennenes 44 %. 

Les mer: Trygghet og sikkerhet ved reiser til Hellas

Tyrkia

SOS International har registrert en nedgang i antall saker fra Tyrkia de siste årene. Fra 2015 til 2017 opplevde vi en reduksjon i antall saker på 51 %. 

Men i sommerhøysesongen 2018 steg antallet saker fra Tyrkia igjen, og det betyr at det nå er det nest største skadelandet i sommerhøysesongen. I underkant av 13 % av alle sakene i perioden er fra Tyrkia, og det var en økning i antallet saker fra 2017 til 2018 på 28 %.

De norske reisende utgjør ca. 20 % av det totale antallet saker fra Tyrkia i sommermånedene.

Tyrkia er en populær feriedestinasjon for barnefamilier i sommerhøysesongen, og barn i alderen 0-19 år utgjør 39 % av sakene.

Les mer: Hvordan være sikker og trygg på reise i Tyrkia

Andre gode råd

Insights: Sommerens bilferie og veihjelp i utlandet

For mange er sommer ensbetydende med bilferie. Sommeren er også den travleste perioden i året for SOS International – blant annet fordi mange bilister får problemer med bilen i utlandet.

Les mer: Sommerens bilferie og veihjelp i utlandet

Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie. Dette kan du selv gjøre

Du er akkurat ankommet hotellet etter en lang flytur og alt du tenker på er å komme i gang med ferien.

Men vår sikkerhetsekspert råder deg til å bruke et øyeblikk på sikkerheten på hotellet, og anbefaler at du tar en rekke forholdsregler, slik at du kan føle deg sikker og trygg på hotellferien din.

Les mer: Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!