Reise: Tilbakeblikk på sommeren 2019

Kalenderen viser september og årets sommerhøysesong for reiseassistanse hos SOS International er vel overstått. Som alltid har alarmsentralen vært parat til å hjelpe reisende i nød, og statistikken for de tre siste månedene viser at destinasjoner og skadetyper forblir de samme som sommeren i fjor, dog med variasjoner på tvers av alle de nordiske landene.

I månedene juni, juli og august (til og med uke 34) 2019 håndterte SOS International mer enn 47 000 saker. Disse sakene omfatter tjenester før, under og etter reisen, for eksempel medisinske forhåndsvurderinger før reise, akuttmedisinske saker i forbindelse med sykdom eller skade på reisen, samt refusjonssaker etter endt ferie.

I samme periode mottok alarmsentralen mer enn 115 000 samtaler og håndterte nesten 30 000 saker fra reisende som hadde blitt syke eller skadet på utenlandsreisen. 28% av disse sakene gjaldt norske reisende.

Les mer: Her trenger flest nordmenn hjelp i ferien

Toppskadelandene for de nordiske landene er de samme som i fjor sommer, men for de norske reisende har bildet endret seg noe sammenlignet med fjorårets sommerhøysesong. Som tidligere år er Spania det landet hvor det er rapporteres flest skader. Italia har erstattet Bulgaria på femteplass og Tyrkia har passert Hellas og inntatt andreplassen.

Etter noen år med frykt, terror og politisk uro, har Tyrkia igjen klart å lokke skandinaviske turister med sol, varme og billige reiser. Det kommer tydelig frem i skadestatistikken.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!