SOS International beholder sine ISO-sertifiseringer

I SOS International er kvalitet, informasjonssikring, datasikring og samsvar noen av de viktigste suksesskriteriene for vår virksomhet. SOS International har igjen blitt resertifisert for kvalitetsstyring (ISO9001), miljøstyring (ISO14001) og informasjonssikringsstyring (ISO27001).

Å oppfylle disse standardene er strategisk viktig for SOS International fordi disse sertifiseringene gir kundene våre merverdi i form av sikring av tjenestene vi leverer.

SOS International er en av bare noen få virksomheter med denne spesielle kombinasjonen av ISO-sertifiseringer, og vi er glade for å ha befestet denne posisjonen. De positive tilbakemeldingene fra revisjonen er en bekreftelse på effekten og verdien av den betydelige innsatsen vi har lagt ned på dette området.

SOS International jobber kontinuerlig med å forbedre vårt virksomhetsområde, og ISO-sertifiseringene bekrefter at dette er et veldig viktig arbeid. I løpet av mai var mer enn ett hundre av våre ansatte involvert i mer enn 60 revisjoner fordelt på våre kontorer i København, Aarhus, Stockholm og Oslo.

Les mer om våre standarder og retningslinjer innen etikk, samfunnsansvar og mye mer

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!