SOS International: Dette må du være oppmerksom på med EU-helsetrygdkortet i Spania

Pressemelding

SOS International har i en rekke saker i Spania de siste par årene opplevd å få regninger fra offentlige sykehus vedr. sykehusbehandling av reisende fra Skandinavia, selv om de hadde, eller fikk hjelp fra SOS International til å fremskaffe et EU-helsetrygdkortet
.

Spesielt har ett offentlig sykehus på Gran Canaria henvist til at de reisende som ble behandlet på sykehuset, ikke hadde rett til gratis sykebehandling. Kravet om betaling var ikke begrunnet i at pasientene var fra Skandinavia, men i omstendighetene i forbindelse med behandlingen, som sykehuset mente falt utenfor retten til gratis behandling etter spansk helselovgivning. Ettersom EU-helsetrygdkortet bare gir innehaveren rett til behandling på de vilkårene som fremgår av spansk helselovgivning, mente sykehuset at regningene var utstedt korrekt. Det gjorde dermed ingen forskjell om det var en spansk statsborger eller en turist fra Skandinavia.

Ett av de eksemplene hvor det ikke er rett til gratis sykehusbehandling, men hvor det kreves full betaling er situasjoner hvor en pasient overflyttes fra et privat sykehus til et offentlig sykehus. Slike situasjoner forekommer hyppig på Gran Canaria, fordi de offentlige sykehusene der har utvidede behandlingsfasiliteter sammenlignet med de private.

SOS International har undersøkt lovligheten av sykehusets praksis og de reglene som sykehuset har henvist til. Ettersom de reisende ikke behandles forskjellig fra spanske statsborgere, har SOS ikke kunnet bestride praksisen utifra EUs regler. I stedet har SOS International i samarbeid med et spansk advokatkontor undersøkt om sykehusets praksis er i overensstemmelse med spansk lovgivning og innenfor rammene av føderale lover i Spania. Konklusjonen er at praksisen er innenfor rammene av lovgivningen. Spanske offentlige sykehus kan dermed i henhold til spansk lovgivning, i en rekke spesielle situasjoner kreve full betaling for behandling.  

Executive Vice President Karin Tranberg uttaler: ”Saken viser at reglene for rett til gratis sykehusbehandling i et EU-land kan være kompliserte og inneholde en rekke unntak og begrensninger som gjenspeiles i dekningen på EU-helsetrygdkortet. Det gjør det vanskelig for den reisende å skaffe seg oversikt over når det er adgang til gratis behandling, dersom uhellet skulle være ute på reisen. Dermed blir det også vanskelig å vurdere hvilken forsikring man bør tegne. Det er også et problem at et slikt system er veldig forskjellig fra det de er vandt med i de Skandinaviske landene, og som de reisende kjenner best. Systemer som er enklere fordi retten til gratis akutt sykehusbehandling er universell, og bare med en veldig begrenset egenandel. Et annerledes og komplisert system, her eksemplifisert med Spania, kan bli en veldig ubehagelig overraskelse for den reisende, når skaden er skjedd. I SOS International frykter vi at denne typen lovgivning er uttrykk for en tendens; først i Spania og deretter i andre land. Fra et pasient- og forbrukerperspektiv ser vi et stort problem her, og vi har derfor også gitt disse opplysningene videre til utenrikstjenesten og Pasientombudet”.

Når det gjelder hvordan de reisende skal forholde seg til dette, sier hun: ”Saken understreker behovet for en reiseforsikring som i det minste har supplerende dekning til EU-helsetrygdkortet. Da vet man at man er dekket uansett om man er i et EU-land med hel, delvis, eller ingen rett til gratis sykehusbehandling.” 

Skal du på ferie til Spania? Nedenfor finner du gode råd for trygg og sikker reise.

Hvordan kan sikker og trygg på en reise i Spania

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!