Trygghet og sikkerhet ved reiser til Hellas

Hellas er et populært reisemål om sommeren for nordiske reisende, og data fra SOS Internationals alarmsentral viser at Hellas var blant de landene med flest saker sommeren 2017.

Vi har satt opp noen gode råd for trygg og sikker reise til Hellas.

 

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

 

Som høyvolumland har SOS International et eksklusivt kontor på Kreta. På kontoret er det blant annet tilknyttet en gresk-/dansktalende lege til å utføre lokal kostnadskontroll, og kontoret er både operasjonelt fungerende og i tett dialog med alarmsentralen og de lokale sykehus og klinikker.

Det eksklusive kontoret bidrar til å sikre gode avtaler lokalt, og det er en solid partner som SOS International har benyttet i mange år.

 

Risikonivået i Hellas for reisende
 • Hellas anses å utgjøre et middels risikonivå for reisende.

 • Den største risikoen kommer av politisk ustabilitet og demonstrasjoner som noen ganger blir voldelige. Større demonstrasjoner er mest vanlig i de store byene som blant annet Athen. I tillegg kan det forventes at det inntreffer arbeidskonflikter som påvirker oppholdet.

 • Det meste av kriminaliteten i Hellas er småkriminalitet (lommetyveri, veskenapping og vinningstyveri).

 • Trafikkulykker er uheldigvis ganske vanlig i Hellas.

 • Det er - som i de fleste europeiske land - en generell fare for terror.
Råd om trygghet og sikkerhet i Hellas
 •  Ha alltid med deg en kopi av pass og ID slik at du kan identifisere deg.

 • Unngå enhver form for store folkeansamlinger/demonstrasjoner.

 • Hold oppsikt med eiendelene dine og ikke ta med deg mer kontanter og verdisaker enn du har råd til å miste.

 • Bruk alltid sikkerhetsutstyr som f.eks. bilbelte, når du kjører.

 • Hvis du blir utsatt for en kriminell handling bør du rapportere dette til det lokale politiet så raskt som mulig.
Nødnumre i Hellas

SOS – alle tjenester: 112

Medisinsk nødnummer: 112
Brann: 199
Ambulanse: 166
Politi: 100
Turistpoliti: 1571

Sjekk anbefalte vaksinasjoner!

Vi råder deg til å sjekke anbefalte vaksinasjoner god tid i forveien (uker) og kontakte fastlegen din dersom du har ytterligere spørsmål.

Landsspesifikke og individuelle vaksinasjonsråd finner du på:  www.fhi.no 

Følg med med på reiseoppdateringer og nyheter om Hellas

Disse finner du på: Reiseråd fra det norske Utenriksdepartementet – www.regeringen.no

Det anbefales dessuten at du registrerer deg i ditt lands utenriksstasjons reisedatabase slik at du kan bli informert og varslet av dine nasjonale myndigheter hvis dette skulle bli nødvendig.

Du finner flere gode råd til Hellas på  SOS Safetravel

Sykehus og klinikker i Hellas 

Det kan være forskjell i standarden på sykehus på fastlandet og på de greske øyene, hvor språkkunnskaper, utvalget av klinikker og sykehus, og dermed den medisinskfaglige standarden, kan variere på øyene.

Når det er nødvendig, evakuerer SOS Internasjonal kritiske pasienter til fastlandet, primært Athen, for å oppnå best mulig kvalitet i behandlingen.

Lege i Hellas?

Vi anbefaler at du tar kontakt med alarmsentralen før du oppsøker lege i Hellas, slik at vi kan finne den beste klinikken eller sykehuset i området, og dermed sikre rett behandling. 

SOS International sitter klar 24/7 på +45 7010 5050.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Typiske sykdommer i Hellas

En av de hyppigste sykdommene fra Hellas på SOS Internationals alarmsentral er saker vedrørende gastroenteritt, eller såkalt reisemage. Reisemage skyldes bakterier i maten og i vannet eller bakterier man får i munnen fra sine egne urene hender. 

Slik unngår du reisemage i Hellas

”Reisemage” eller på legespråk "Gastroenteritis" er, sammen med andre infeksjoner, en av de hyppigste diagnosene hos SOS International. Det er et stort antall pasienter som blir innlagt med sykdommen, og enda flere som ikke blir innlagt.

Reisemage skyldes bakterier i maten og i vannet eller bakterier man får i munnen fra sine egne urene hender.  Hvis du vil unngå det, så husk på disse fire tingene: 

 • Vask hendene før alle måltider.
 • Spis kun mat kjøpt på gaten som tilberedes foran deg og som er rykende varm.
 • Vurder om du synes at hygienen ser ok ut på restauranter og kafeer.
 • Reager raskt på oppkast og diaré og kontakt vår alarmsentral, slik at du kan komme i kontakt med en lege i vårt nettverk og få behandling raskest mulig.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!