Unngå stress etter ferien

Etter en sommerferie med avveksling og masser av tid, kan det være en voldsom omveltning å kaste seg ut i havet av oppgaver, e-poster, møter og tidsfrister. Og for noen kan den avslappende sommerferien resultere i en følelse av økt stress som, etter at ferien er slutt, setter fart på utviklingen av stressymptomer hvis de ikke tas hånd om.

"I disse månedene ser vi en voksende gruppe mennesker som utvikler stressymptomer, og paradoksalt nok kan det være en avslappende sommerferie som er årsaken til stress om høsten" sier sjefspsykolog i SOS International Robert Jonasen og fortsetter:

"For de fleste har sommerferien bydd på restitusjon, og gjennom avslappingen skjer det en nedtrapping av stressberedskapen vår, som er både sunt og godt. Vi bygger opp ny kraft og mental styrke og måten vi tenker på endres. Men når vi igjen konfronteres med store jobbrelaterte krav så kan den gode restitusjonen bli borte på rekordtid, og så begynner stressymptomene å bygge seg opp," forklarer Robert Jonasen.

Ta det på alvor, før det er for sent
En presset medarbeider vil ofte forsøke å jobbe seg gjennom press og stressymptomer ved å bruke mer tid på oppgavene, forteller Robert Jonasen: "Som psykologer hører vi f.eks. at hverdagene i perioden etter ferien raskt blir preget av en pressende følelse, vanskelige prioriteringer og ekstra lange arbeidsdager for å gjenopprette en følelse av kontroll." Men lengre arbeidsdager betyr økt belastning og mindre restitusjon. Sjefspsykologen anbefaler i stedet en rekke handlinger som kan gjøre jobben mindre stressende.

Les mer: Flere værktøy i kampen mot stress

Slik gjør du arbeidsdagen mindre stressende
Her får du gode råd til at takle stress på jobben fra sjefspsykologen hos SOS International. Bruk de som passer for deg og din jobbsituasjon:

  • Start dagen tidlig hvis du kan, fordi et par uforstyrrede timer kan sikre at dagen begynner rolig
  • Bruk ekstra tid på å få oversikt over kalenderen din og vær realistisk i planleggingen.
  • Prioriter arbeidsoppgavene fra starten på dagen etter viktighet og sett av tid til dem
  • Innfør gode mobil- og e-postvaner. Sett f.eks. av tid av til å lese e-poster og lukk programmet i resten av arbeidstiden.
  • Ta regelmessige pauser, hvis du har mulighet til det. Ti minutters pause gir ro og kan til og med bety at du blir mer effektiv.
  • Sett av tid til bevegelse, mosjon, natur, kinobesøk osv., når du har fri
  • Bit deg merke i hvilke aktiviteter som får deg til å slappe av etter jobben, og prioriter dem.
  • Sett et fast klokkeslett for når det er sengetid. Søvn er den enkeltfaktoren som har størst betydning når det gjelder restitusjon.
  • Planlegg allerede nå den neste ferien eller langhelg, så du vet du når det er rom for ekstra restitusjon.

Les mer om SOS Internationals helsetjenester her

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!