Alarmsentralen for veihjelp: Klar med ny organisering

Som forsikrings- og mobilitetsbransjens assistansepartner er det viktig for SOS International å sikre høy kvalitet på alle våre tjenester og blant våre medarbeidere.

Den nye organisering av alarmsentralen for veihjelp som vi har gjort i vinter skal sikre dynamiske styrte team. Langsiktig planlegging skjer på bakgrunn av en forecast-modul i bemanningsverktøyet vårt, og teamene ledes av faglig dyktige ledere, og disse, så vel som våre ansatte, er tett på og kjenner kunder og avtaler.

På alarmsentralen jobber vi også med automatisering og kontinuerlig forbedring av alle verktøy for å gjøre kundereisen stadig bedre. Bestepraksis skal ligge til grunn for måten vi kommuniserer med kundene. For eksempel har flere medarbeidere i alarmsentralen fått opplæring i verktøyet bilbergerne benytter for registrering og gjennomføring av jobber.

Mild vinter
Januar og februar har så langt vært mildere enn normalt melder alarmsentralen for veihjelp, hvor man gjennom vintersesongen har høyere bemanning enn i lavsesongen. For eksempel har dyktige vintervikarer vært på plass siden desember, og i vinterukeferiene i Norge, var alarmsentralen for veihjelp i beredskap - særlig på utfartsdagene og de tre tilhørende helgene.

Typiske skader som oppstår på vinteren er flatt batteri, start- og slepehjelp. De siste årene ser SOS International også en overvekt av fastkjøring på egen gårdsplass på grunn av manglende snømåking.

Les mer: 24/7 assistanse for brukere av ladestasjoner for elbiler

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!