COVID-19: Hvordan ser fremtiden for reiseassistanse ut?

Mens budsjetter for 2021 ferdigstilles, er det ett spørsmål som går igjen i reise- og forsikringsbransjen: Hvordan er utsiktene for reiseaktivitet og reiseassistanse i det kommende året?

SOS International bruker ulike referanser i arbeidet med å forutsi nivået på reiseassistanse. Det tas høyde for kunngjøringer fra utenriksdepartementene i de nordiske landene; fra reiselivsbransjen og fra luftfartsindustrien.

- Meldingen fra noen av flyselskapene er at vi ikke vil fly utenlands før 2022. Utover det avhenger reisemønstrene også av destinasjonenes vilje til å ta imot reisende, sier Karin Tranberg, visedirektør for Travelcare i SOS International.

Derfor vurderer SOS International at utviklingen av reiseatferd - og dermed reiseassistanse - i en høy grad avhenger av utsiktene til at verdenssamfunnet får koronapandemien under kontroll - i form av vaksine, behandling og nye testmetoder.

Vaksine og behandling
Overlege ved SOS International, Preben Joffe, følger vaksineutviklingen, behandlingsalternativer og testmetoder nøye:

- Forskere i Oxford og Kina ser ut til å være i forkant med å utvikle en vaksine som er både effektiv og forsvarlig. Min faglige vurdering er imidlertid at vi først langt inn i 2021 vil se et reelt gjennombrudd i form av en testet og godkjent vaksine.

Preben Joffe minner om at det er svært mye arbeid involvert i å produsere, distribuere - og ikke minst prioritere hvem som skal ha vaksinen først:

- Vi må nok innse det faktum at den vanlige sunne og friske reisende ikke kommer først i køen for å få vaksinen, sier Preben Joffe og viser til at sårbare grupper, som kronisk syke, sannsynligvis vil være de første som får tilbud om vaksinen.

En dedisert kur, som raskt bekjemper viruset hos en smittet person, vurderer ikke Preben Joffe, at vi kommer til å se. Behandlingene som har effekt på COVID-19, som binyrebarkhormon og blodfortynnende medisiner, har en effekt på dødeligheten til veldig syke pasienter - men dette er ikke en kur mot viruset.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!