COVID-19: Omfattende forberedelser og justeringer i rett tid

I de siste månedene har COVID-19 påvirket hvordan vi lever, og det har påvirket næringslivet og bedrifter over hele verden, ikke minst SOS International.

SOS International var godt forberedt før krisen inntraff og iverksatte ekstraordinære tiltak i god tid basert på interne kriseplaner og kontinuerlig justering i henhold til situasjonen.

Koronakrisen har hatt innvirkning på alle forretningsområdene i SOS International, i alle de nordiske landene.

Travelcare
Tidlig i krisen opplevde alarmsentralen for Travelcare en betydelig økning i innkommende saker, og det ekstra volumet ble håndtert på en god måte.

Travelcare divisjonen er ekstra berørt av pandemien og konsekvensene av den, blant annet reiserestriksjonene, som har ført til en akutt og drastisk nedgang i antall saker med reiseassistanse på alarmsentralen. Imidlertid opprettholder vi fortsatt hele spekteret av 24/7 assistansetjenester, selv om aktivitetsnivået har sunket til omtrent 10% av det normale aktivitetsnivået. Vi fortsetter å betjene kundene våre som alltid, og organisasjonen er klar når aktiviteten øker igjen.

Mobility
Aktiviteten i vårt forretningsområde Mobilitet er påvirket etter stenging av skoler, institusjoner, offentlig sektor, arrangementer og begrensninger i sosial omgang og oppfordring om å jobbe hjemmefra for en stor del av privat sektor i de fleste av de nordiske landene.

Vi forventer likevel at dette kommer tilbake til tidligere aktivitetsnivå, spesielt når det gjelder nasjonale assistansetjenester. Vi forventer at nedgangen i internasjonale saker vil fortsette i enda en tid.

Healthcare
For vårt forretningsområde Healthcare har aktivitetsnivået sunket, spesielt i Danmark og Norge. Vi har også hatt et betydelig skifte til økning i fjernbehandlinger og åpnet, i samarbeid med en rekke kunder, spesialrådgivning for å løse Covid-19 relaterte problemer. Vi forventer nå å se et økt volum i den kommende perioden proporsjonalt med de nordiske regjeringenes gradvise gjenåpning av deler av samfunnet, spesielt i Danmark og Norge.

SOS International har fokusert på å vise betimelig aktsomhet og har hele tiden handlet i tråd med omstendighetene etter hvert som pandemien har utviklet seg. SOS International er en gjeldfri organisasjon med sterk likviditet og egenkapital, samt en veldig sterk eiergruppe i form av de største forsikringsselskapene i Norden.

Vi forsetter å betjene kundene våre som alltid, og organisasjonen er klar når aktivitetsnivået øker igjen.

Les mer: Proaktivitet sikret it-beredskapen da koronaviruset rammet

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!