Gjennombrudd for videokonsultasjoner som følge av korona

Antall videokonsultasjoner med SOS Internationals psykologer og fysioterapeuter har økt betydelig under koronakrisen. Det forventes at distansebehandling har fått sitt gjennombrudd.

Korona har brakt med seg mer enn sykdom, dødsfall og isolasjon. Vi har lært å jobbe effektivt hjemmefra. Vi har blitt flinke til å holde møter online og bruke ny teknologi for å være produktive. Og så har vi funnet ut at vi fint kan gå til psykolog og fysioterapeut uten å måtte møte opp på en klinikk og være i nær fysisk kontakt med behandleren.

Behandling over video, der klient og terapeut snakker via en videolink, har lenge vært en prioritert del av SOS Internationals helsetjenestesatsning. Rett og slett fordi det øker tilgjengeligheten og fleksibiliteten for klientene. SOS International har utviklet sitt eget videokonsultasjonssystem kalt HealthConsult. Systemet tilfredsstiller strenge krav rundt IT-sikkerhet og er kompatibelt med samtlige nettlesere, og er både nettleser- og app-støttet.

Behandlingsform i vekst
Videokonsultasjoner er en behandlingsform i vekst. Når man sammenligner antall videokonsultasjoner i de tre første månedene av 2019 med samme periode i 2020, ser SOS International en økning på nesten 700 prosent. Koronas effekt på videokonsultasjoner kan sees i utviklingen fra februar til mars i år, på én måned økte antallet med over 300 prosent. Økningen i januar og februar følger derimot den generelle trenden med voksende interesse for digitale behandlinger.

Divisjonsdirektør Gustav Dahlberg forventer at en del av fremdriften vil opprettholdes - også etter koronakrisen:

- Du kan si at akkurat som korona gjort oss vant til å bruke videokonferanse til møter med kollegaer og forretningsforbindelser, så kan korona bety gjennombruddet for videobehandling. Det kan være faktoren som, for alvor beviser, at du kan få kvalifisert profesjonell behandling fra en psykolog eller fysioterapeut, selv om du ikke er i samme rom.

Klienter er positive
Responsen fra sluttbrukere / klienter tyder også på at videokonsultasjoner har kommet for å bli. Marcus Idoff er fysioterapeut ved SOS International i Gøteborg og har jobbet med erfaringene fra videokonsultasjoner:

- De aller fleste klienter er positive. Det er fleksibelt, og du kan få time raskt. Men vi har også klienter som er skeptiske. Det er jo et nytt konsept innen fysioterapi, så det krever litt tilvenning.

Mens en psykologsamtale foregår uten fysisk kontakt, er det vanskeligere å forstå at en fysioterapeut ikke alltid trenger å berøre klienten for å stille en diagnose. Marcus Idoff forklarer at noen diagnoser er bedre egnet for videokonsultasjoner enn andre:

- Visse diagnoser er ikke egnet for videokonsultasjoner, men de utgjør et mindretall av sakene våre. De fleste skader krever ingen fysisk undersøkelse. Med en nøyaktig beskrivelse av smertene og omstendighetene rundt hvordan den oppstod, kan fysioterapeuten vanligvis stille en ganske nøyaktig diagnose, sier Marcus Idoff.

Psykolog og teamleder Line Wulfsberg ved SOS International i Oslo siterer en evalueringsrapport fra 2017 fra Nasjonalt senter for e-helseforskning i Norge som fastslår at mens de fleste klienter synes at videosamtale er litt skummelt eller rart første gang, så er de fleste positive til videosamtaler etter å ha prøvd det, og etterspør denne behandlingsformen aktivt ved nye behandlingsbehov senere.

– Dette er også vår erfaring. Mange klienter som ellers ville fravalgt videokonsultasjon som behandlingsvalg har vært villige til å prøve det under koronakrisen – og vil også foretrekke videosamtaler i fortsettelsen, forteller teamlederen.

Individuell vurdering
Før en videokonsultasjon gjør SOS International alltid en konkret vurdering av om det aktuelle tilfellet er egnet for behandling via video.

Hvis ikke, tilbys behandling ved fysisk oppmøte. Det samme gjelder, hvis det i løpet av en videokonsultasjon viser seg, at det allikevel er behov for en fysisk konsultasjon.

SOS International tilbyr videokonsultasjoner innen fysioterapi og kiropraktikk i Sverige og innen psykologi i Norge, Danmark og Sverige.

Les mer om SOS Internationals helsetjenester her.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!