Mobility 2019: Diversifiserte mobilitetstjenester

SOS Internationals forretningsområde for veihjelp hadde en årlig inntekt på DKK 1 018 millioner. I 2019 mottok våre alarmsentraler for veihjelp i Danmark, Sverige, Norge og Finland 1,75 millioner telefonhenvendelser.

Til tross for et veldig konkurranseutsatt landskap og betydelig prispress i markedet, lyktes SOS International med å tiltrekke seg nye kunder i 2019, og forventer å øke markedsandelen betydelig i kommende periode.

I 2019 skiftet veihjelpsområdet navn til Mobility - et navn som er mer dekkende for veien videre for dette forretningsområdet, som nå fokuserer på mye mer enn tradisjonell bilberging.

Gjennom ombygging og styrking av kundeintegrasjoner, samt lansering av plattformer for både å motta data fra eksterne digitale plattformer og muligheten til å returnere data i sanntid fra bergingsbiler under en hjelpeoperasjon, har SOS International tatt et viktig skritt inn i fremtidens mobilitet.

Skalerbart og dynamisk

Mobilitetsbransjen er preget av raske og omveltende endringer, og 2019 har ikke vært noe unntak i så måte. Flere store trender som elektrifisering, automatisering, diversifisert mobilitet og konnektivitet er faktorer som har hatt, og fortsatt vil ha, stor innvirkning på fremtidige forretningsmodeller.

I slutten av 2019 implementerte SOS International nye smidige team for å styrke og få fortgang i virksomhetsoptimaliseringen og lansering av nye produkter. I tillegg ble det lansert flere nye initiativ i løpet av året som svar på endringer i markedet.

Når det gjelder elektrifisering har det vært stort fokus på å sikre ekspertise på elektriske biler på alarmsentralene og det nordiske nettverket gjennom opplæring og kompetanseutvikling. Tilleggstjenester innen elektrifisering er lansering av mobile ladere i servicebilene i Norge og Danmark, samt teknisk support fra alarmsentralene for brukere av ladestasjoner for elektriske biler.

Diversifisert mobilitet

Men mobiliteten dekker ikke bare biler. Diversifisert mobilitet er et voksende marked i mange land, og i Norge dekker SOS International nå også elektriske sykler. Dette inkluderer opplæring av assistansemedarbeidere og å utstyre servicebilene med riktige verktøy og reservedeler til å kunne hjelpe så mange som mulig til å komme seg videre på sine el-sykler.

Etterforskning av svindel i forbindelse med bilulykker er et annet eksempel på en ny tjeneste som ble lansert i 2019. Forsøk på svindel utgjør en betydelig kostnad for forsikringsbransjen, og med denne nye tjenesten, som har blitt møtt av stor interesse fra kunder, kan SOS International påvirke kundenes kostnadsnivå for erstatningssaker i positiv retning.

Disse nye tjenestene er eksempler på hvordan SOS Internationals dynamiske og tilpasningsdyktige organisasjon kan tilby kundestøtte og tjenester tilpasset våre kunders behov og endringer i markedet 24/7.

Bærekraft mer enn miljø

Bærekraft fortsetter å være et viktig satsingsområde, og SOS International har i år igjen lykkes med å øke volumet på assistanse per telefon både nasjonalt og internasjonalt.

Dette har hatt en betydelig positiv innvirkning på antall kjørte kilometer og dermed virksomhetens samlede karbonavtrykk. Assistanse per telefon, reparasjoner på stedet og antallet kjørte kilometer er alle områder som måles i den hensikt å øke virksomhetens bærekraft.

Dessuten er SOS International den eneste assistanseorganisasjonen i Norden med miljøsertifikat.

Men bærekraft handler ikke bare om hvilken påvirkning en virksomhet har på miljøet. For å kunne drive en bærekraftig virksomhet er de ansattes engasjement og tilfredshet helt avgjørende parametere, og i 2019, til tross for at det har vært et veldig hektisk år, avslører den årlige undersøkelsen av medarbeiderengasjementet en positiv utvikling når det gjelder de ansattes tilfredshet.

SOS International har også, atter en gang, økt nivået på sluttbrukertilfredsheten på alle nordiske markeder.

Les mer om SOS Internationals innsats for bærekraft i Sustainability Report 2019.

Ambisiøs fremtid

Ser vi fremover vil SOS Internationals forretningsområde Mobility komme med nye tjenester og nye markeder i tråd med markedsutviklingen.

Mobilitet er ikke lenger en tradisjonell veihjelps- eller bergingstjeneste, men handler vel så mye om operasjonell og nettverksrelatert optimalisering, digitale sluttbrukeropplevelser og smarte partnerløsninger som svar på behovet i markedet.

SOS International er markedsleder i Norden både innen teknologi og volum, og virksomheten vil være med på å definere hvilken retning markedet vil utvikle seg i fremover.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!