SOS Internationals psykologer og fysioterapeuter hjelper fremdeles klienter

Pressemelding

Faren for smitte av COVID 19 har stengt ned deler av Danmark, Sverige og Norge. Men mens skolene stenger og selskaper sender ansatte hjem, opprettholder SOS International våre fysioterapi- og psykologkonsultasjoner. Psykologer og fysioterapeuter hjelper nå klienter på telefon og video.

Klienter med psykiske eller kroppslige plager kan fortsatt få snakke med en behandler og få personlig rådgivning.

Men i stedet for et fysisk møte med psykologen eller fysioterapeuten, tilbys klienter nå telefon- eller videobaserte konsultasjoner. Dette gjøres for å forhindre smitte av koronavirus og er et beskyttende tiltak for både klient og behandler.

«Våre helsetjenester er fortsatt i full drift og vi opplever ikke en nedgang i forbindelse med koronaviruset. Dette skyldes delvis, at vi ikke er påvirket av verken reiserestriksjoner eller øvrige stengninger av funksjoner i samfunnet, og dels at vi kan fortsette å levere tjenestene våre gjennom våre effektive verktøy for behandling på distanse, herunder telefon, video, chat og selvhjelpsprogrammer,» sier Gustav Dahlberg, direktør for SOS Internationals Healthcare Division.

Telefon- og videokonsultasjoner blir gjennomført av psykologer i Danmark, Sverige og Norge, mens fysioterapeutene i det svenske nettverket også tilbyr sine tjenester uten et fysisk møte på klinikken.

Behandlerne i SOS International har allerede erfaring med behandling på distanse via video og telefon, og denne erfaringen kan nå virksomheten dra nytte av, så lenge koronaviruset gjør det risikabelt med nær fysisk kontakt.

SOS International er leverandør av helsetjenester til blant annet offentlige selskaper, forsikrings- og pensjonsbransjen. Det er kunder med avtale hos SOS International som kan benytte seg av SOS Internationals tjenester.

Les mer om SOS Internationals helsetjenester her.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!