Hjemtransporter krever detektivarbeid

SOS International sitt transportsenter arrangerer hjemtransport av syke og skadde nordiske reisende, og i dette arbeidet har de vanlige prosedyrene blitt utfordret av koronapandemien. Når verden nå åpner opp, går transportsenteret løs på sakene som detektiver for å sikre trygge returreiser for pasientene.

Lockdown, endrede reiseråd og et minimum av flytrafikk har vært blant utfordringene som transportsenteret har navigert rundt for å få pasientene trygt hjem på vegne av de nordiske forsikringsselskapene.

Etter hvert som verden åpnet opp mer utover sommeren, har noen ting blitt enklere. Men alt er fortsatt ikke slik det pleide å være, sier Lisa Zorde, teamleder ved transportsenteret:

- Vi bruker mye mer tid på hver enkelt hjemtransport akkurat nå. Vi klarer ikke alltid å forutse hva som kan skje ettersom reglene kan endres fra dag til dag. Som en konsekvens av den nye virkeligheten går vi løs på sakene og planleggingen som detektiver.

Timing er avgjørende
Detektivarbeidet foregår i nært samarbeid med SOS Internationals lokale kontorer og store nettverk av utenlandske leverandører samt med lokale myndigheter, ambassader, utenriksdepartementer, flyplasspoliti mm.

Når transportsenteret har undersøkt hvilke regler som gjelder for hvert enkelt land, så er neste utfordring timing:

- Det kan være et puslespill å få alle regler og retningslinjer til å samsvare med flyreiser og mellomlandinger, og vi har et sterkt fokus på at alt skal fungere med tanke på timing og forsvarlighet i forhold til kostnadene. Hvis en PCR-test må være maksimalt 48 timer gammel, prøver vi for eksempel å få vår medisinske ledsager til å reise ut og hjem på samme test, sier Lisa Zorde og fortsetter:

- Til tross for alle våre forberedelser opplever vi dessverre at noen transporter fremdeles "går i vasken" og at transportplanen må endres helt, dette kan skyldes for eksempel byråkrati eller tolkning av regler på flyplasser.

Transportsenteret opplever også økte saksomkostninger:

- I tillegg til at saksbehandlingen er mer krevende, blir det i noen tilfeller også dyrere. Eksempelvis er det færre fly å velge mellom, sier Lisa Zorde.

Få hender på hver sak
Transportsenteret er organisert slik at hver enkelt sak følges av noen få medarbeidere. Dette sikrer at kunnskap ikke går tapt:

- Når få erfarne assistansekoordinatorer følger den enkelte sak hele veien, sikrer vi tett og løpende oppfølging av regler og krav, slik at pasienter og deres pårørende kan føle seg trygge hele veien hjem, sier Lisa Zorde.

Eksempler på nye elementer i planleggingen av hjemtransporter

  • Krav til innreise, f.eks. PCR-test, antigentest og hvor gamle testene må være før og etter innreise / avreise. Et koronasertifikat er ikke alltid nok.
  • Krav til karantene i innreiseland, f.eks. ved mellomlandinger
  • Test- og karantenekrav på transittflyplasser
  • Innreiseregistrering og dokumenter, f.eks. beskrivelse av ledsageres eller pasienters formål med innreisen

Eksempler på fordyrende elementer i planleggingen av hjemtransporter

  • Færre alternativer på flyavganger/hos flyselskaper som for eksempel betyr dyrere billettpriser
  • Flere mellomlandinger
  • Lengre reisetid
  • PCR-test i utlandet for medisinske ledsagere
  • PCR-test i utlandet for pasient og pårørende

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!