Krig og inflasjon skaper usikkerhet rundt reiser

Etter to år med koronapandemi har mange gledet seg til å reise utenlands i løpet av våren og sommeren 2022. Men flere faktorer kan påvirke reiselysten: Russlands invasjon av Ukraina og den økende inflasjonen som tærer på privatøkonomien.

Påskeferien er rett rundt hjørnet, og hos SOS International ventes det i spenning:

– Påsken blir en rettesnor for hvordan vi forventer at reiseaktiviteten i 2022 kommer til å bli. Vi er på rett vei, noe som også gjenspeiles i trafikken på de store nordiske flyplassene, sier Jan Sigurdur Christensen, CEO, SOS International.

I uke 7-11, da de nordiske landene avvikler vinterferier, hadde alarmsentralen for reiseassistanse et saksvolum på 50 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Når det gjelder bilferier hadde Mobility-divisjonen et nivå på utenlandssaker som var nær nivået i samme periode i 2019. Dette tyder på at reiseaktiviteten for nordiske borgere ser ut til å normalisere seg etter COVID-19.

Privatøkonomien er rammet
I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar, har blant annet olje- og gassprisene steget kraftig. Allerede før krigen var økonomiene i europeiske land påvirket av koronaepidemien, som har igangsatt inflasjonen. Det innebærer at prisene på matvarer og energi har steget til et nivå som påvirker privatøkonomien.

SOS International jobber med flere mulige scenarier for den kommende reisesesongen:

1. Mange velger å reise på ferie og lar seg ikke påvirke av stigende drivstoffpriser og krig
2. Bekymringen for krig innebærer at man velger reisemål nær hjemlandet og lengst unna Russland
3. Krigen, usikkerheten og prisene på drivstoff og strøm får mange til å droppe utenlandsreisen

Det store spørsmålet fremover er hvordan krigen og inflasjonen vil påvirke nordiske borgeres adferd de neste månedene. Finanskrisen i 2008 og årene fremover påvirket ikke innbyggernes reisemønster nevneverdig.

I løpet av de siste ukene har flere land opplevd stigende COVID-19 smittetall. Gjeninnførte og skjerpede restriksjoner på reisemål kan også få betydning for reiseaktiviteten i sommer.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!