Stress er den overordnede grunnen til å oppsøke psykolog

Uansett kjønn og nasjonalitet er stress fellesnevneren som får innbyggere i Danmark, Sverige og Norge til å søke psykologhjelp hos SOS International.

Siden 2018, da Healthcare ble etablert som en uavhengig forretningsavdeling i SOS International, har stressrelaterte problemer vært den bakenforliggende årsaken til de fleste henvendelsene. Uavhengig av om man ser på statistikken i Norge, Sverige eller Danmark.

– Vi ser tydelig at det ikke er store endringer i årsakene for å søke psykologhjelp. Stress er fortsatt den største og økende synderen på tvers av både nasjonaliteter og kjønn, sier Jes Laursen, direktør for Healthcare i Danmark og Norge.

Flest kvinner søker hjelp
Flere kvinner enn menn søker behandling hos psykolog. 57 prosent av alle henvendelser som gjelder psykologbehandling kommer fra kvinner. Det er imidlertid nasjonale forskjeller i kjønnsfordelingen: I Norge er kjønnsfordelingen blant psykologklienter 57 prosent kvinner og 43 prosent menn, mens den i Sverige er 54 prosent kvinner og 46 prosent menn.

Mens kjønnsfordelingen i Norge og Sverige er omtrent lik, har fordelingen endret seg i Danmark: I 2018 var tre fjerdedeler av psykologklientene kvinner, mens vi i første kvartal i 2022 ser at dette endret seg til 65 prosent menn og 35 prosent kvinner.

– Det ser ut som at menn de siste årene har blitt litt flinkere til å søke hjelp hos psykolog når de har mentale problemer, noe som er en positiv utvikling, da menn tradisjonelt sett ikke er like flinke til å søke hjelp for helseplagene sine som kvinner, sier Jes Laursen.

Både i Norge, Sverige og Danmark er det personer i aldersgruppen 31-50 år som utgjør flertallet av henvendelsene som skyldes stressrelaterte problemer.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!