Bergere får kompetanse på elbil

Den økende andelen elbiler på veiene innebærer at SOS Veihjelp må ha bilbergere som kan løse problemer som oppstår med elbiler. Nå får alle bergere tilbud om elbil e-learningkurs.

– Gjennom vårt elbil e-learningkurs sørger vi for at våre bergere får dokumentert kompetanse på at de kan jobbe med elbiler, samtidig som vi tilfører trygghet og mestring til ansatte og bergere i den jobben de utfører til daglig, forteller John Dokken, Network Manager i SOS Veihjelp.

Tilbud om kurs fylkesvis
SOS Veihjelp har utviklet et e-learningskurs for elbil som tilbys alle stasjoner i nettverket. I tillegg til det store antallet elbiler i trafikken har SOS Veihjelp mange mobilitetsavtaler hvor alle har en betydelig andel elbiler i sine porteføljer eller er rene elbil leverandører.

– Vi startet opp med e-learning for bergerstasjoner i november i fjor og har valgt å kjøre opplæringen fylkesvis. Agder, Innlandet og Møre og Romsdal var først ut. I disse fylkene har nå 16 stasjoner og nesten 100 bergere vært på kurs eller er i ferd med å fullføre kurset, sier John Dokken.

Planen er å utlyse nye kurs på nytt i disse tre fylkene, før muligheten går videre til tre nye fylker. Dette gjøres for å gi alle bergere i de tre opprinnelige fylkene sjansen til å ta kurset. På grunn av den harde vinteren som kom i desember fikk mange bergere så mye å gjøre at det ikke var mulig for de å gjennomføre kurset.

Kontinuerlig oppfølging
Via SOS Veihjelp sin e-learningportal kan bergere følges opp kontinuerlig.

– Vi kan se hvor langt i kurset de er kommet, og sende en oppfølgingse-post til de som ikke har sluttført. Dette er arbeid vi er i gang med i disse dager nå da vinteren har tatt en kort pause her i Norge, forklarer John Dokken.  

Når berger har kommet igjennom kurset, må de avlegge en test som må bestås. Ved bestått test utstedes et kursbevis fra SOS Veihjelp.

– Slik kan vi  dokumentere ovenfor våre kunder at SOS Veihjelp bergere har den kompetansen de trenger for å jobbe med elbiler.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!