Det har blitt dyrere å få behandling i utlandet

Når reisende blir syke og må behandles i utlandet, har kun én trend vært gjeldene for behandlingsprisene de siste årene: stigende. Hos SOS International er fokuset stort på å holde kostnadene nede.

Inflasjon og prisøkninger har blitt en form for "ny normal" etter covid-pandemien etterfulgt av krig og økonomisk krise. Statistikken til SOS International viser tydelig at prisene på behandling hos leger, klinikker og sykehus i utlandet har økt betraktelig.

I Spania, som er det desidert største skadelandet for SOS International, har prisen på sykehusinnleggelser økt med rundt 15 prosent i perioden 2019 til 2022. På toppen av det kommer andre utgifter til f.eks. flybilletter, som har steget betydelig i pris i samme periode.

– Prisene stiger, det er et faktum. Men når det er sagt, så gjør vi alt vi kan for å holde kostnadene ved behandling nede, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i Travelcare i SOS International.

Målrettet innsats for å holde kostnadene nede

Dette innebærer at et arbeidsområde som allerede er en kjernekompetanse hos Travelcare har blitt enda viktigere, og innsatsen er trappet opp:

Dedikerte medarbeidere i avdelingen Internasjonalt Network jobber iherdig med å forhandle kontrakter med leverandørene i SOS International sitt nettverk – og dermed oppnå rabatter og besparelser. Det er et arbeid, som sørger for at prisene hos de legene, klinikkene og sykehusene som man har et fast samarbeid med, ikke går helt i taket.

I tillegg er arbeidet i avdelingen for Cost Control også høyt prioritert i en tid med galopperende inflasjon. Alle fakturaer blir gransket: Tilsvarer behandlingen det som er avtalt, er det lagt til ekstratjenester, og er avtalte rabatter trukket fra? Det er en omstendelig jobb, men det lønner seg:

– Vi opplever at selv om saksomkostningene øker, klarer vi å oppnå betydelige besparelser ved å ha søkelys på kostnadene. Vi ville sett langt større økninger i skadeomkostningene dersom vi ikke jobbet hardt med å forhandle og kontrollere, sier Karin Tranberg.

Generelt oppnår SOS International besparelser på mellom 10 og 20 prosent på de opprinnelige fakturabeløpene. Ifølge det internasjonale forskningsselskapet WTW ble den globale medisinske inflasjonen beregnet til 11 prosent bare i 2021.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!