Mobility: En sommer med mindre utfordringer og høyt servicenivå

I motsetning til sommeren 2022, som fortsatt var preget av ettervirkningene fra pandemien, var årets sommerhøysesong mye roligere. Dette har resultert i bedre service og mindre ventetid.

‑ Denne sommeren forventet vi mindre press. Blant annet fordi vi har fått betydelig bedre betingelser når det gjelder tilgang på leiebiler. Men vi har også forberedt oss grundig ved å rekruttere og lære opp flere ansatte, sier Jörg van den Berk, divisjonsdirektør for Mobility i SOS International.

Antall saker i Norge var litt under det som var forventet. Været i Skandinavia har nok bidratt til at mange har kjørt lenger sørover i stedet for å legge bilferie til de nordiske nabolandene.

En haglstorm for historiebøkene
Da en haglstorm rammet Nord-Italia 24. juli, fikk det blant annet over Gardasjøen, hvor mange skandinaver tilbringer sommerferien. Særlig mange danske reisende fikk bilene sine ødelagt av hagl på størrelse med appelsiner. Men også rundt 70 svenske biler ble skadet, i tillegg til en håndfull norske og finske biler. Totalt måtte rundt 800 biler med skader håndteres.

En oppgave med omfang uten sidestykke i SOS International, men heldigvis bidro et sterkt nordisk samarbeid til at operasjonen ble vellykket.

– Klimaendringene er nå veldig håndfaste, og vi må nok innse at vi vil oppleve ekstreme værfenomener oftere i fremtiden. Derfor vil vi evaluere og lære av haglstormen, slik at vi er bedre forberedt på denne typen utfordringer i fremtiden, sier Jörg van den Berk.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!