Slik forbereder SOS International seg på en travel sommerhøysesong

Alle prognoser tilsier at det blir en sommersesong preget av stor reiselyst. SOS International tilpasser sin drift på alarmsentralen for reiseassistanse for å imøtekomme et høyt aktivitetsnivå.  

- Vi har kikket på prognosene og på, hvordan vi best mulig sikrer gode arbeidsbetingelser og dermed optimal kundeservice, sier Ola Magnevall, som er head of operations i Travelcare, SOS International.

Den nye tilretteleggingen av arbeidsprosesser i driften tar hensyn til et forventet aktivitetsnivå på 80 – og i perioder opp mot 100 – prosent sammenlignet med 2019. Implementeringen er testet og tilpasset i løpet av våren for å sikre at prosessene fungerer som forventet.

Nytt team arbeider på tvers

I sommerhøysesongen vil de ansatte i Travelcare operations deles inn i tre områder.

Et nyopprettet team skal arbeide med å opprette  saker, som meldes digitalt, og med enklere saksbehandling av saker som omhandler bagasjeforsinkelser, legebesøk og kortvarige innleggelser. Teamet vil jobbe på tvers av de andre teamene.

Saker som krever litt mer av saksbehandlingen må fortsatt håndteres i de faste teamene, som kan benytte seg av de ansattes erfaring og kunnskap til å ivareta for eksempel telefonsamtaler, lengre innleggelser og saker som krever medisinsk vurdering.

Som vanlig er det også et eget team som tar seg av arbeidet med å koordinere hjemtransporter, kistetransporter og ambulansefly.

– Ved å støtte fordelingen av saker systemisk sikrer vi at oppgaven havner på rett plass fra starten av. Dette gjør oss i stand til å fordele og prioritere saker ut fra parametere som kompleksitet, språk og handlingsnivå, sier Ola Magnevall.

Ved å støtte fordelingen av saker systemisk sikrer vi at oppgaven havner på rett plass fra starten av. Dette gjør oss i stand til å fordele og prioritere saker ut fra parametere som kompleksitet, språk og handlingsnivå
- Ola Magnevall

Bemanning og utdanning i fokus

Rekruttering av personale har vært vanskelig for mange bedrifter etter covid-19. Travelcares drift er nå både fullbemannet gjennom hele sommerperioden, og det er rekruttert et større antall vikarer enn tidligere. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i opplæring av medarbeidere:

– Vi har både full bemanning og flere vikarer enn tidligere. I tillegg har vi sørget for at våre medarbeidere er rustet og kompetente til å hjelpe skadde gjennom en travel sommer, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i Travelcare, SOS International.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!