Ut å reise som kreftpasient:
Slik unngår man forsikringsoverraskelser

Samtidig som befolkningen blir eldre, stiger også forekomsten av kreft med alderen. Tre av fire som rammes av kreft er over 60 år. Mange eldre ønsker å reise sydover i vintermånedene, noe som igjen fører til at stadig flere kreftpasienter bør få gjort en individuell vurdering av hva reiseforsikringen faktisk dekker på utenlandsreisen.

Én av fire nordmenn vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Både kreftbehandling og overlevelsesprognoser er betydelig bedre i dag enn tidligere, noe som gjør at mange kreftpasienter er friske nok til å reise utenlands på ferie. Men det kan være vanskelig for den enkelte å få overblikk over hva forsikringen dekker når man har en sykdom og reiser på ferie.

Reiseforsikringen dekker hovedsakelig kun akutt oppstått sykdom og skade eller akutt og uforutsett forverring av en eksisterende tilstand. Derfor anbefaler SOS International kreftpasienter med reiseønsker å få gjort en individuell risikovurdering som vurderer den enkeltes sykdomsbilde i forhold til den konkrete dekningen på reiseforsikringen.

– Som kreftpasient er det mange faktorer man må ta hensyn til om man skal ut å reise. Det kan være vanskelig for fastlegen å vurdere hva en flytur betyr for pasientens sykdom eller hvilke unødvendige risikoer man muligens utsetter seg selv for. Det er nettopp dette vår avdeling for medisinsk forhåndsvurdering kan vurdere, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i SOS International.

En individuell anbefaling
– Vi bestemmer ikke om man kan reise eller ikke. Men pasienten får en avklaring rundt reiseforsikringens dekning og en anbefaling som kan minimere risikoen for å ende opp med at man må ta alle kostnader selv, sier Karin Tranberg.

I verste fall kan behandlingsutgifter komme opp i svært store beløp, noe som kan kreve at man må ta opp ekstra lån på huset, eller andre tiltak av samme størrelsesorden:

– Vi ser dessverre pasienter som oppdager alt for sent at forsikringen ikke dekker innleggelse og eventuell hjemtransport med ambulansefly. Det kan bli ekstremt dyrt om man må dekke slike utgifter selv, sier Karin Tranberg.

Verdt å vite om blodpropper og kreft

Kreftpasienter har noe økt risiko for å få blodpropp i de dype venene i kroppen (dyp venetrombose).

Før en reise kan du spørre legen din om du som kreftpasient bør få blodfortynnende behandling under og etter reisen.

For å forebygge blodpropp på lange stillesittende reiser kan du gjøre enkle benøvelser, bruke kompresjonsstrømper og drikke rikelig med væske.

Kilde: Kreftforeningen

Les mer om medisinsk forhåndsvurdering

Korte fakta om kreft:

  • Fire av ti nordmenn rammes av en kreftsykdom før fylte 80 år
  • Ved utgangen av 2021 var det 316 145 menn og kvinner som har hatt eller lever med sin kreftsykdom
  • I 2021 fikk 36 998 mennesker kreft i Norge
  • Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år
  • For perioden 2017 til 2021 lå fem års relativ overlevelse totalt på 77,1 prosent for menn og 76,3 prosent blant kvinner
  • Tre av fire overlever sin kreftsykdom i fem år eller mer
  • Forskning fører stadig til nye fremskritt og nye måter å diagnostisere og behandle kreft på – som igjen fører til at flere overlever kreft

Kilde: Kreftregisteret

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!