Videokonsultasjoner er kommet for å bli

For psykologene og fysioterapeutene i SOS International sitt nettverk er gjennomføring av konsultasjoner via video en fast del av arbeidsdagen. Forskning viser at gode resultater med videobehandling forutsetter at klienten er motivert.

Det var nedstengningene under covid som virkelig åpnet opp for å gå til psykolog og fysioterapeut via en skjerm. Før pandemien i 2020 snudde opp ned på hverdagen, var utbredelsen av videobehandlinger innen fysioterapi og psykologi fortsatt relativt begrenset. Teknologien var der, men behandlingsformen var ikke allment kjent og få benyttet seg av muligheten.

Men nedstengninger og isolasjonskrav ble en digital øyeåpner, og i 2020 så SOS International en økning i videokonsultasjoner innen sin Healthcare-virksomhet på over 300 prosent i løpet av én måned. (https://www.sos.eu/no/nyheter/2020/gjennombrudd-for-videokonsultasjoner-som-foelge-av-korona/)

Siden da har videokonsultasjoner blitt en naturlig del av hverdagen i SOS International, når klienter behandles av fysioterapeuter og psykologer. Videobehandlinger er kommet for å bli, og i dag gjennomføres cirka 15 prosent av alle konsultasjoner ved SOS International via en videolenke.

Enkeltmennesket i sentrum

Emma Alvius er psykolog og jobber for SOS International i Gøteborg. Hun forklarer at det ikke er så stor forskjell på samtalen mellom psykolog og klient om de sitter overfor hverandre eller om de snakker sammen via video.

Det aller viktigste for å få et godt resultat er at klienten er komfortabel med situasjonen:

– Mange er positive til video, mens andre opplever at det fysiske møtet er viktig for å føle seg trygg. Forskning viser at begge metodene fungerer like godt, men at det kan ha en negativ effekt på resultatet dersom ikke klienten er med på å bestemme hvordan behandlingen skal gjennomføres, sier Emma Alvius.

Fysioterapi uten berøring

Innen fysioterapi er det en helt naturlig begrensning i hvor mange behandlinger som kan utføres på distanse.

– Det er klart, noen fysioterapibehandlinger krever en fysisk undersøkelse og noen ganger også en fysisk behandling, sier Rasmus Elb, som er fysioterapeut og teamleder ved SOS International i Gøteborg.

Men selv om fysikken setter grenser for hvor mange behandlinger som kan gjennomføres på nett, var andelen videokonsultasjoner hos fysioterapeuter 11 prosent i 2022.

Faktaboks:

Hos SOS International foregår mer enn én av sju konsultasjoner innen fysioterapi og psykologi via en videolenke. Det er både fordeler og ulemper med videokonsultasjoner:

Pluss:

  • Klienten unngår transport og ventetid
  • Å være i sitt eget hjem kan bidra til at klienten føler seg trygg
  • Videokonsultasjon er en fordel for folk med en full kalender
  • Det gjør tilgangen til behandling enklere dersom du bor geografisk langt unna, har en fysisk funksjonshemming eller sosiale vansker
  • Konsultasjon i klientens egne omgivelser kan bidra til å gi et innblikk i klientens tilstand

Minus:

  • Tekniske utfordringer med lyd og tilkobling kan virke hemmende
  • Det kan være en utfordring at klienten ikke har tilgang til å snakke uforstyrret
  • For klienter med moderat til alvorlig depresjon og klienter med mye angst kan det være vanskelig å motta behandling på avstand

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!