Miljøpolicy

Mobility Division

Hensikten med og omfanget av disse retningslinjene er å sikre at SOS International hele tiden bestreber seg på å forbedre virksomhetens miljøstyringssystem og totale miljøytelse for SOS International's Mobility Division. Miljøstyringssystemets omfang er derfor tilpasset alle aktiviteter og interessenter (både internt og eksternt) når det gjelder SOS International's bilbergingstjenester. Dessuten sikrer retningslinjene ledelsens satsing på effektiv styring av vår miljøpåvirkning.

Retningslinjene våre kommuniseres til all ansatte, kunder, leverandører og andre eksterne interessenter på våre nettsider og i relevante nyhetsbrev. Våre retningslinjer for miljø danner rammeverket for ledelsens satsing på miljøvern.

SOS International forplikter seg til å oppfylle våre miljømessige forpliktelser og opprettholder kontinuerlig forbedring av vårt miljøstyringssystem for å kunne forbedre vår miljøytelse. SOS's miljøstyringssystem beskriver hvordan vi kontrollerer og styrer vår miljøpåvirkning. Dessuten er styringssystemet premissleverandør for våre risiki og muligheter når det gjelder våre interessenter samt de miljømessige aspektene ved våre aktiviteter, produkter og tjenester.

Vår miljømessige forpliktelse dekker disse hovedområdene:

  • Miljøkrav til den daglige virksomheten
  • Miljøkrav til nettverket og leverandørene
  • Miljøkrav til SOS bergingsstasjoner
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Avfallshåndtering, inkludert gjenvinning
  • Energiforbruk ved våre kontorer

SOS International samler inn og rapporterer regelmessig data basert på viktige ytelsesindikatorer som støtter opp under våre miljømessige mål og strategier. Vi styrer og justerer aktivt vår miljømessige tilnærming og våre miljøaktiviteter for å oppfylle våre miljømessige mål og satsingsområder. I tillegg sørger vi for at vi følger opp våre disse målene og satsingsområdene. Satsingen er en forlengelse våre miljømessige prinsipper i SOS Internationals etiske retningslinjer for virksomheten samt SOS Internationals etiske retningslinjer for leverandører. Vi krever at våre leverandører følger våre etiske retningslinjer for leverandører og den miljømessige påvirkningen vil alltid bli lagt vekt på ved valg av leverandør.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!