Selvbetjeningsmulighetene på SOS Internationals nettsider

Er du utstasjonert og har brug for assistanse?

Denne tjenesten er for deg som er utstasjonert eller er på forretningsreise i utlandet.

Ønsker du å søke om refusjon på forsikringen din, så følg denne lenken til vårt nettbaserte søknadsskjema for utstasjonerte og forretningsreisende.

Søk refusjon

Expat tjenester

Fortell oss hva du synes

Vi vil veldig gjerne høre fra deg når det gjelder både positive og negative opplevelser med oss. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder for saker som ikke haster.

Giv feedback

Innsyn i medisinske journaler

I henhold til lov om helsepleie har du rett til innsyn i dine helseopplysninger og medisinske journaler registrert hos SOS International.

Din forespørsel vil bli besvart innen 7 virkedager.

Be om innsyn her

Mer informasjon

Helseopplysninger består av pasientjournaler og medisinske opplysninger dokumentert av SOS Internationals leger og/eller medisinske journaler mottatt fra involverte leger i utlandet.

Hvem kan få innsyn
Du kan alltid få innsyn i dine egne helseopplysninger. Hvis du ber om innsyn på vegne av en annen person, må du oppfylle visse betingelser for å få innvilget innsyn (fullmakt). Som forelder kan du få innsyn på vegne av barnet ditt (under helserettslig myndighetsalder) hvis du kan dokumentere din tilhørighet.

Hvordan vil forespørselen bli besvart
Du vil få svar med e-post.

Når kan du forvente å få svar
Forespørsler om innsyn i helseopplysninger besvares innen syv virkedager. Hvis det ikke er mulig for SOS International å besvare din forespørsel innen tidsfristen, vil du bli kontaktet.

Innsyn i personopplysninger

I følge personvernforordningen kan du be om innsyn i dine personopplysninger registrert hos SOS International.

Din forespørsel vil bli besvart innen en måned.

Hvis du bare ønsker innsyn i dine helseopplysninger, må du bruke "Innsyn i medisinske journaler" over.

Be om innsyn her

Mer informasjon

Personopplysningene omfatter alle personlige opplysninger om deg som er registrert i SOS International.

Hvem kan få innsyn
Du kan alltid få innsyn i dine egne personopplysninger. Hvis du ber om innsyn på vegne av en annen person, må du oppfylle visse betingelser for å få innvilget innsyn (fullmakt eller dokumentasjon av tilhørighet).

Hvordan vil forespørselen bli besvart
Du vil få svar med e-post eller brevpost.

Når kan du forvente å få svar
Forespørsler om innsyn i helseopplysninger besvares innen en måned. Hvis det ikke er mulig for SOS International å besvare din forespørsel innen tidsfristen, vil du bli kontaktet.

Hvordan utløser du din rett til innsyn
Les mer om dine rettigheter her

Hvis du ønsker å benytte andre av dine rettigheter i henhold til personvernloven, følger du fremgangsmåten ovenfor som ved anmodning om innsikt.

Gi samtykke

Når du reiser krav om utbetaling fra din forsikring, er du i henhold til forsikringsavtaleloven pliktig til å gi forsikringsselskapet ditt alle tilgjengelige og relevante opplysninger.

Om samtykke

Din lege m.fl. kan videreformidle opplysninger
Din lege kan med ditt samtykke videreformidle opplysninger om din helsetilstand. Det fremkommer av helseloven. Forsikringsselskaper m.fl. kan også med ditt samtykke videreformidle opplysninger om deg, men da i henhold til annen lovgivning.

Videreformidling av opplysninger
SOS International trenger også ditt samtykke til å kunne videreformidle nødvendige opplysninger for å sikre at du får den korrekt håndtering av din sak, herunder ivaretakelse av kontakten med behandlende lege/sykehus og eventuelt sørge for din hjemtransport, samt til å kunne videreformidle din skademelding for å søke erstatning tilbakebetalt fra andre parter i saken (regress og dobbeltforsikring).

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke
Ditt samtykke gjelder i ett år etter at du har gitt det. En kopi av dette samtykke kan bli videreformidlet til alle som SOS International ønsker å få opplysninger fra. Hvis du angrer på ditt samtykke, kan du alltid velge å trekke det tilbake.

Innsikt og rettelse av feil
Du kan til enhver tid få opplyst hvilke opplysninger som SOS International har registrert om deg og rette opp eventuelle feil.

Samtykke med SMS

Du kan gi ditt samtykke ved å sende en SMS påført saksnummer og teksten:

Ok til samtykke + ditt navn

SMS sendes til
+45 2185 6244

Samtykke med faks/E-post

Du kan gi ditt samtykke ved å sende en fax eller e-post

Hent samtykke

Sendes pr. faks til  +45 7010 5056

Sendes pr. e-post til sos@sos.eu

Gode råd ved lange flyturer

Lange flyreiser kan være belastende for kroppen, og SOS Internationals leger har derfor samlet en rekke gode råd for de som skal reise med fly.

Reisende som allerede sliter med helseproblemer, bør alltid konsultere en lege før de begir seg ut på lengre flyreiser.

Les mer

Vi hjelper deg der du trenger det

- når du trenger det.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!