COVID-19: Så här förbereder du dig för utlandsresor

COVID-19 reseråd: Så här förbereder du dig inför utlandsresor
COVID-19 har förändrat det internationella resandet och många länder har infört särskilda regler och restriktioner.

Men hur gör du om du skadar dig eller blir sjuk under semestern utomlands, eller om bilen går sönder på vägen genom Europa?

Drömmer du om en semester utanför landets gränser har vi samlat en lång rad reseråd och länkar, så att du är väl förberedd före, under och efter utlandsresan.

Last updated 26/11 2021

Följ Utrikesdepartementets (UD) resråd

Om du planerar en utlandsresa rekommenderas att du orienterar dig om och följer anvisningarna från Utrikesdepartementet.

Resereglerna i de olika länderna kan ändra sig med kort varsel och Utrikesdepartementets reserekommendationer uppdateras löpande.

Svensklistan och appen UD Resklar

Det är en god idé att anmäla dig till UD:s svensklista och ladda ner appen UD Resklar, så Utrikesdepartementet kan skicka dig viktig information vid COVID-19-utbrott eller andra kriser

Anmäl dig till svensklistan

Ladda ner appen UD Resklar

Svenska ambassader i utlandet

På de svenska ambassadernas hemsidor kan du se vilka restriktioner som gäller i de enskilda länderna.

Svenska ambassader i utlandet

UD häver global reseavrådan 1 oktober 2021

Från 1 oktober 2021 häver Utrikesdepartementet (UD) den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av COVID-19 pandemin.

Avrådan trädde i kraft 14 mars 2020, och har förlängts flertalet gånger men upphör nu att gälla.

Som resenär skal man dock vara uppmärksam på att avrådan från resor till vissa länder eller områden av andra anledningar än covid-19 fortfarande gäller och UD uppmanar till att man håller sig orienterad via UD’s hemsida eller via appen ”Resklar” samt UD Resklar på Facebook och Twitter.

Utrikesdepartementet
EU:s interaktiva verktyg Re-open EU

Du kan också använda EU:s interaktiva verktyg som en del av din planering för en säker resa.

Här hittar du COVID-19-relaterad information för EU-länderna: 

reopen.europa.eu

Inresekrav och lokala restriktioner

COVID-19 har förändrat det internationella resandet och många länder har infört särskilda inresekrav, till exempel testkrav, registrering vid inresa, lokala/regionala restriktioner, regler för att korsa gränser osv.

Dessa krav kan ändras med kort varsel och det är därför viktigt att du undersöker förhållandena i det land du ska till före din resa, exempelvis om du behöver test före ut- och hemresa.

Kortresa till grannländerna?
Du måste också vara uppmärksam på att även mellan de nordiska länderna gäller olika restriktioner, så innan du åker på en kortresa till grannlandet måste du förbereda dig noga.

Du hittar information om de enskilda ländernas inresekrav hos Utrikesdepartementet eller hos lokala myndigheter.

Restriktioner på destinationen

Det är olika vilka restriktioner som gäller i de enskilda länderna och därmed också vilka restriktioner din destination har, när det gäller användning av munskydd och avstånd eller öppettider och bokning i samband med restaurangbesök, museer och butiker.

Var också uppmärksam på att du kan riskera att få böter om du exempelvis inte följer kravet på munskydd eller utegångsförbud.

Före din avresa rekommenderar vi att du undersöker vilka lokala restriktioner som gäller hos de lokala myndigheterna. Du kan exempelvis hitta information om lokala restriktioner på Re-open EU

Inreseregistrering

Vissa länder kräver att du ska registrera dig vid inresan.

Information om eventuella krav på registrering vid inresa finns i Utrikesdepartementets reseråd.

Om det finns krav på registrering vid inresa informerar man också om det på Re-open EU. Välj det land du ska resa till och sedan fliken ”Resor”: https://reopen.europa.eu/

Bra länkar för resan

Tendenser inom resor

Prognoserna för hur mycket nordborna kommer att resa till utlandet pekar i lite olika riktningar, beroende på vem man frågar. I stora drag delas de in i tre prognoser:

De långa månaderna med isolering, restriktioner och nedstängning betyder att vi längtar efter att komma ut och resa, leva och uppleva. Vi kommer att resa mer än vanligt som kompensation, nu när världen öppnar sig för oss igen.

Pandemin har lärt oss att vi lätt kan förbruka och resa mindre, och att det inte är oöverstigligt att leva mer hållbart. Därför kommer vi också i framtiden att resa mindre än före pandemin.

Vi kommer att resa lika mycket som tidigare - men det kommer att gå några år innan vi är tillbaka på samma nivå som före COVID-19.

Utsikter till stadigt stigande reseaktivitet

SOS International har analyserat data och gjort en prognos för hur behovet av reseassistans kommer att bli under vintersäsongen:

Förväntar en hektisk skidsäsong

Sjukdom på semestern

Innan du reser iväg på semester är det viktigt att kontrollera vad din reseförsäkring täcker. SOS International hjälper nordiska resenärer om de blir sjuka eller skadar sig på semestern, på deras försäkringsbolags vägnar.

Vår larmcentral är öppen dygnet runt på  +45 7010 5050.

Hur är sjukhussituationen runt omkring i Europa?

COVID-19 har varit en tuff utmaning både för folkhälsan och turistorterna.

Men SOS Internationals nätverk av medicinska leverantörer utomlands försäkrar att alla turister säkert kan räkna med att få kontakt med läkare eller sjukhus vid sjukdom eller skada under semestern i sommar.

Läs mer: Läkarna och sjukhusen till turisterna: Vi är redo

 

Vad händer om jag blir sjuk eller skadar mig på utlandssemestern?

Innan du reser är det viktigt att du undersöker vad din reseförsäkring täcker om du blir sjuk eller skadar dig på din utlandssemester.

SOS International hjälper nordiska resenärer som blir sjuka eller skadar sig på semestern, på de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

Ring vår dygnet-runtöppna larmcentral på +45 7010 5050

Vad händer om jag smittas av COVID-19 på utlandssemestern?

Innan du reser är det viktigt att du undersöker vad din reseförsäkring täcker om du blir smittad av COVID-19 på din utlandsresa.

Du kan till exempel undersöka om försäkringen täcker behandling på sjukhus eller om du sätts i karantän och måste förlänga uppehållet som följd av smitta i utlandet.

Vad gör jag om jag har en kronisk sjukdom eller har blivit sjuk före avresan?

Om du har en kronisk sjukdom eller har blivit sjuk före avresan är det viktigt att kontrollera vad din reseförsäkring täcker före avresan.

Din reseförsäkring täcker nämligen bara akut sjukdom eller skada, som uppstått när du reser.

Läs om Medicinsk förhandsbedömning här

Bilsemester utomlands 

Om du reser på bilsemester utomlands gäller många av de rekommendationer som också gäller om du ska flyga på semester.

  • Håll ögonen på Utrikesdepartementets uppdateringar av reseråden
  • Anmäl dig till Utrikesdepartementets svensklista och ladda ner appen UD Resklar
  • Undersök villkoren i din reseförsäkring
  • Kom också ihåg att göra en kontroll av bilen
  • Kontrollera din bilförsäkring eller ta med dig telefonnumret till väghjälp: 0771 866 866
  • Kontrollera eventuella gränsrestriktioner för varje gräns du tänker passera
  • Kom ihåg munskydd och handsprit till resan

Tips och råd inför bilsemester i Europa

Ha tålamod om oturen är framme

Utlandsresandet sommaren 2020 var rekordlågt till följd av COVID-19, både med flyg och med bil. Nu går vi åter mot en sommar som är påverkad av COVID-19 och mycket har hänt i Europa och många svenska semesterfirare är sugna på att ge sig iväg utomlands.

Men vad ska man räkna med i år om man väljer att ta bilen utanför Sveriges gränser?

Tips och råd inför bilsemester i Europa

Får jag göra uppehåll i de olika länderna eller måste jag köra i transit?

Om bilsemestern går till Sydeuropa måste du köra igenom en rad länder för att nå din destination.

Var uppmärksam på att det kan finnas regler för att korsa sjö- eller landgränser, men andra regler om du reser med flyg. Dessutom kan det finnas särskilda regler för gränstrafik/transit.

Det är därför viktigt att du undersöker hur reglerna är i samband med inresa i de länder du kör genom: Får du göra uppehåll, t.ex. övernatta och gå på restaurang, eller får du bara köra igenom landet som transit.

Hitta information till kör-själv-resplanen här https://reopen.europa.eu/sv/

EU:s COVID-19-intyg

EU-länderna har enats om en gränsöppningsplan som innebär ett COVID-19-intyg som ska göra det lättare att resa inom EU samt Norge och Island från 1 juli 2021. Intyget kallas populärt ”coronapass” och syftet är att innehavaren ska kunna resa karantänsfritt om man är vaccinerad, har ett negativt test eller har haft covid-19.

Intyget innehåller information om namn, födelsedatum och information om test eller vaccin.

Om ett medlemsland i fortsättningen kräver att en innehavare av ett digitalt grönt certifikat ska sitta i karantän eller testas ska landet underrätta Kommissionen och alla de andra medlemsländerna om detta och motivera beslutet.

Ska man inte längre följa Utrikesdepartementets reseråd?

Man bör fortfarande följa Utrikesdepartementets reseråd.

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till ett land om det finns lokala restriktioner som gör det svårt att resa i, eller komma hem från landet.

Dessutom är det värt att vara uppmärksam på att man normalt inte kan använda sitt avbeställningsskydd om Utrikesdepartementet avråder från inresa vid köptillfället.

Undersök detta hos ditt försäkringsbolag.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!