Psykologisk behandling

SOS International erbjuder både vanliga psykologtjänster samt krispsykologtjänster. SOS Internationals vanliga psykologtjänster finns tillgängliga under kontorstid och hjälper försäkringstagare att övervinna mentala/psykiska hälsotillstånd och erbjuder behandling av identifierade psykologiska tillstånd innan de förvärras.

Våra krispsykologtjänster finns tillgängliga för försäkringstagare alla dagar, dygnet runt, och erbjuder telefonrådgivning under akuta kriser och arrangerar fortsatt psykologiskt stöd i krisens efterdyningar.

Läs mer om psykologisk behandling

 

Psykologisk förstehjälp

Alla reagerar på OLIKA sätt vid svåra händelser.

Kunskap och råd om krisreaktioner från SOS International. 

Download folder

Depression

Hälften av befolkningen blir deprimerade någon gång i livet. Du är inte ensam.

Kunskap och råd om depression från SOS International.

Download folder

Ångest, fruktan och fobier

Med ångest, är kroppen i höjt beredskap i förhållande till fara. Ångest blir ett problem när vår kropp reagerar som om det finns en fara utan att vi utsätts för en verklig fara.

Kunskap och råd om ångest från SOS International

Download folder

 

Stress og utbrändhet

Vad är stress, och vad kan man göra för att förebygga utbrändhet?

Kunskap och råd om stress från SOS International.

Download folder

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!