Din samarbetspartner när det akuta inträffar

Vi på SOS international har tagit hand om resenärer sedan 1961 och med bred erfarenhet i bagaget och en ambition om framtiden så är SOS International ett tryggt val av samarbetspartner. Vårt kundsegment består idag av försäkringsbolag, bilindustrin, företagsflottor och leasingbolag.

Tillsammans har vi byggt upp skräddarsydda white lable-lösningar för att varje bolag ska känna att deras kunder tas omhand utifrån deras profil och värdegrund.

Med en operativ verksamhet som finns på plats dygnet runt, året runt, och med väl utbyggda nationella och internationella nätverk kan SOS International leverera akut assistans i hela Europa.

Vare sig du letar efter en larmcentral för bilbärgning eller en kundtjänst för att svara i din telefon när du inte är på plats finns SOS International redo att hjälpa dig och dina kunder.

Kontakta oss

Det här är vi

SOS International är din partner när det akuta inträffar. Vi levererar skräddasydda tjänster inom preventiv och akut assistans.

Styrkan i vårt partnerskap bygger på att vi tillsammans med dig som kund skapar tjänsten och förutsättningarna. 

När du fokuserar på din kärnverksamhet tar vi hand om det kritiska och initiala skeendet inom olika typer av försäkring, mobilitet och bärgningstjänster.

För att säkerställa vår och din värdekedja är vi ISO-certifierade i 9001, 27001 och 1401. För SOS International är kvalitet, informationssäkerhet, dataskydd och compliance några av de viktigaste parametrarna för att vår verksamhet ska lyckas.

Du kan läsa mer om detta och vårt miljöarbete här

Våra tjänster

Operations – kundtjänst och larmcentral dygnet runt

Med en dynamisk organisation erbjuder vi på SOS International en operativ avdelning som är anpassad utifrån våra kunders behov av tjänster, personalstyrka och kompetens.

Vår uppbyggnad gör det lätt att skala upp vid behov och implementera nya tjänster på kort tid. Allt vilar på en stabil grund byggd på bred kompetens och lång erfarenhet av akut assistans och försäkringsärenden.

Vår personal är utbildad inom försäkring samt kundtjänst- och larmcentralsverksamhet vilket gör att din kund får snabb hjälp av kompetenta handläggare. Vi finns alltid bara ett samtal bort för att hjälpa dig snabbt på kort eller lång sikt med de olika behov som kan dyka upp i din organisation.

Vi erbjuder
 • Mångsidig kundsupport
 • Skalbar, dygnet runt-öppen larmcentral
 • Utökade öppettider
 • Akut hjälp dygnet runt
 •  Realtidsregistrering av ärenden i våra kunders system
 • Kontaktpunkt för myndigheter och samhällsfunktioner

Skadeadministration 

Samtidigt som en kund drabbas av en skada så uppstår det en kostnad i ärendet. SOS International kan hjälpa dig och din organisation att få kontroll över de summor och flöden som skadekostnaden innebär för er. Trender, kostnadsanalyser och rapportering direkt i våra kunders system är några tjänster som vi i dagsläget erbjuder.

Vi hjälper vi dig med kostnadskontroll, vi kan säkra din process och erbjuda en smidig vidarefakturering enligt dina önskemål. Vi kan korta ledtider och säkerställa att dina leverantörer fakturerar enligt uppsatta prislistor och att fakturorna betalas från rätt kostnadsställe. 

Vi erbjuder
 • Skaderegistrering och administration i våra kunders system
 • Utökad tillgänglighet (utanför kontorstider)
 • Cost control, samlade och kontrollerade fakturor
 • Smidig samlings- eller vidarefakturering

Skadereglering

SOS International har en omfattande erfarenhet av skadereglering så som reglering av vägassistanstjänster och mobilitetsgarantier samt sak- och reseskador.

Genom att överlåta hanteringen av era skadeärenden till SOS International får du en kontaktpunkt oavsett tjänst – digital hantering, konstandskontroll och en billigare kostnadsbesparande process.

Vi erbjuder er en möjlighet till utökade öppettider och skadereglering under stora delar av dygnet anpassat efter de krav som era kunder har på tillgänglighet. Din organisations behov ligger till grund för hur vi bygger upp en tjänst som kompletterar er bäst.

Att förlägga delar av er skadeprocess hos SOS International ger er större möjligheter att skala upp verksamheten hos oss vid storhelger och sommarsemestrar.

Vi erbjuder
 • Direktskadereglering över telefon
 • Reglering av beställda tjänster
 • Utökade öppettider (utanför kontorstid)
 • Administration
 • Skalbarhet
 • Direktskadereglering över telefon
 • Reglering av beställda tjänster
 • Utökade öppettider (utanför kontorstid)
 • Administration
 • Skalbarhet

Nationellt bärgningsnätverk

SOS Internationals omfattande nätverk kan leverera bärgning och vägassistans för alla typer av fordon i hela landet, dygnet runt, 365 dagar om året.

Vare sig det rör sig om en enklare reparation på plats eller bärgning till verkstad så hjälper våra samarbetspartners dina kunder längs med vägen i hela landet. 

SOS Internationals nätverk består av starka lokala aktörer med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans levererar vi en stor variation tjänster inom bärgningssegmentet till försäkringsbolag, bilmärken och bilimportörer, till leasingbolag, hyrbilsfirmor, distributörer och logistikbolag, till privata och offentliga bolag.

Vår nätverksavdelning arbetar ständigt med att hålla nätverket uppdaterade på vad som händer i bilbranschen och med den tekniska utvecklingen i bilarna. Utbildningar sker fortlöpande i både teknik och kundbemötande. Allt för att ligga i framkant när det gäller tjänster utöver transport av bilar. En av dessa tjänster vi erbjuder är bedrägeriutredningar

Vi erbjuder
 • Lokal, dygnet runt-öppen larmcentral
 • Dedikerade telefonlinor
 • Telefonsupport för teknisk support
 • Bedrägeriutredningar: Ny tjänst lanseras för att stoppa bedrägeriförsök 
 • Transport av skadade och reparerade fordon
 • Follow my truck: Följ bärgningsbilen

Läs mer: 020 866 866 - Nytt rikstäckande nödnummer för att beställa väghjälp

Rikstäckande nätverk dygnet runt
 • Bärgning av fordon
 • Reparationer på plats
 • Transport och förvaring av fordon
 • Diagnosticering och phone fix
 • Bärgningtjänster med hållbarhetsfokus
 • Utbildad och kompetent bärgningspersonal
 • Follow my truck: Följ bärgningsbilen

Läs mer: 020 866 866 - Nytt rikstäckande nödnummer för att beställa väghjälp

Marknadsledande aktör för internationell vägassistans 

När ett driftstopp eller en olycka sker under bilresan i utlandet sätts en kundrelation på hårt prov. Den drabbade kunden behöver bemötas snabbt, stabilt, proffsigt, och med en osvikligt leverans.

SOS International är marknadsledande aktör i Norden för internationell vägassistans och vi har lång erfarenhet att hantera det som uppstår i samband med en olycka eller ett driftstopp utanför Sveriges gränser. Vi kan boka alla typer av tjänster som en assistans eller försäkring innehåller; från bärgningstjänster till hyrbilar, hotell och transporter.

Vi har ett etablerat samarbete med de mest kvalificerade samarbetspartnerna för att säkerställa att våra kunders kunder får den hjälp de behöver, när de behöver det. Med hjälp av specialister på internationell väghjälp tillhandahåller vi assistanstjänster för alla typer av fordon, dygnet runt, 365 dagar om året.

Läs mer: Så förbereder du dig för bilsemestern i Europa

Vi erbjuder
 • Dygnet runt-öppen larmcentral
 • Specialiserad utlandspersonal
 • Internationellt nätverk för vägassistans
 • Reparation och hjälp på plats eller bärgning till avtalad verkstad eller partner
 • Telefonsupport för tekniska frågor
 • Hantering av försäkringsrelaterade ärenden med polismyndigheter
 • Kontakt med tullmyndigheter
 • Bokning av hyrbil, hem- och vidareresor
 • Hjälp vid nyckelförlust, lokala resor, övernattning och förskott på kontaktutbetalningar
 • Hämtningsresor för att hämta reparerat fordon
 • Transport av skadade och reparerade fordon

Larmcentral för telematiktjänster 

SOS International har ställt om för att möta bilindustrins tjänster kring e-call, b-call och i-call. Vi kombinerar digital assistans med moderna IT-system och integrationsmöjligheter med personlig assistans

Dedikerad och utbildad personal finns på plats dygnet runt redo att ta emot samtliga ärenden som kommer in: från informationssamtal om produkten till krasch-samtal där vi snabbt agerar för att få ut räddningstjänst på platsen. 

SOS International ligger i framkant för den nya akuta assistanshjälpen och det pågår ständigt nya initiativ för att ta ytterligare kliv framåt för att fortsatt vara ledande inom telematiktjänster för den uppkopplade bilen. Tillsammans med ledande aktörer på både nationell och internationell marknad så pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att din omställning ska bli så smidig och naturlig som möjligt.

Vi erbjuder
 • Avancerade IT-system och integrationsmöjligheter
 • Prioriterade telefonlinjer för direkta svar
 • Utbildad och inkännande personal
 • Vi hjälper dig använda och tolka data

Akuta försäkringsskador på jourtid

För att möta kundernas förväntan på att komma i kontakt med sitt försäkringsbolag i akuta situationer utanför kontorstider erbjuder SOS International jourverksamhet för kunder med hem- bostadsrätts- eller villaförsäkring. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp anpassade jourlösningar med fokus på slutkunden. 

Vi ser till att kunden bemöts av en handläggare som svarar i ditt företagsnamn oavsett tidpunkt på dygnet. SOS International finns där för kunden när huset har brunnit, när lägenhetsdörren brutits upp av inbrottstjuvar eller källaren svämmats över. Och vi finns där för dig för genom att minimera och begränsa skadorna så att det både underlättar för slutkund och minskar skadekostnaderna för ditt bolag.

Med de krav som konsumenterna har idag blir en dygnet runt-öppen jour även ett varumärkesskydd och en konkurrensfördel.

Vi erbjuder
 • Dygnet runt-öppen larmcentral
 • Beställning av akuta försäkringsåtgärder för att minimera skador
 • Bokning av boende för kunder som inte kan bo kvar hemma
 • Samarbete med restvärdesledare
 • Samordning med jourgående inspektörer
 • Skaderegistrering i våra kunders egna system
 • Skadereglering på jourtid
 • Helg- och veckorapporter till skadekontoret

Bedrägeri

Bedrägeriförsök utgör en stor kostnad för försäkringsbranschen i dag. Som enda aktör på marknaden kan vi erbjuda bedrägeriutredningar i samband med bilolyckor och därmed hjälpa till att minska bedrägeriernas utbredning och de felaktiga utbetalningar som försäkringsbolagen tvingas till.

Hos SOS International har både nätverk och operatörer har genomgått utbildningar för att från första samtal och första anblick på skadeplats kunna plocka ut och dokumentera viktiga delar för att försäkringsbolaget ska kunna fullgöra en utredning.      

 Vi erbjuder
 • Utbildad personal, både handläggare och nätverket
 • Flaggning av misstänkta bedrägerier
 • Utredningsmaterial för era utredare att använda sig av
 • Fotografier på bil och skadeplats

Läs mer: Ny tjänst lanseras för att stoppa bedrägeriförsök vid bilolyckor

Partnerskap och samarbeten 

Vi kan hjälpa dig att bli ännu bättre! Här är några exempel på vad vi gör idag: 

För att kapa ledtider för ditt bolag och för dina kunder så kan vi registrera skador direkt i era system och göra Cabas-kalkyler vid inlösen.

Vi samarbetar med dina partners! På vissa affärsområden finns flera partners för att allt ska fungera. Har du en partner som du arbetar med så fortsätter vi det samarbetet och jobbar för att göra det ännu starkare. 

Tillsammans med ökade öppettider och snabbare skadehanteringen ökar ni både effektiviteten, kundnöjdheten och minskar era kostnader. 

Hitta partnerskap – saknar du en partner i en affär du vill bygga? Ta del av våra nätverk i försäkringsbranschen och bilindustrin samt samarbetspartners vi har för kringliggande tjänster. 

SOS International tänker på miljön

SOS International har tilldelats en ISO14001 certifiering i miljöledning inom vår tekniska avdelning. Vi är den första aktören på den nordiska marknaden som blivit tilldelad denna certifiering.

Läs mer

Vill du bli en del av vårt nätverk?

SOS Internationals nätverk finns representerat på över 120 orter över hela Sverige och alla gör sitt yttersta för att bistå bilister i nöd 24 timmar om dygnet - året runt.

Vill du veta mer om hur man blir en av SOS Internationals vägassistansstationer?

Kontakta Markku Reinikainen, nätverkschef: +46 70 4159299, markku.reinikainen@sos.eu

Behöver du akut bärgning?
Beställ bärgning digitalt- så ringer vi upp dig direkt eller ring oss på 0771-866 866

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp att välja den bästa vägassistansaktören för din verksamhet? Eller letar du efter en partner som kan lösa de utmaningar din kundservice står inför?

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

För frågor gällande partnerskap och affärsmöjligheter, var vänlig kontakta

Anders Jansson
Manager, Commercial Mobility Division Sweden
Tel +46 768792089

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!