Vi är marknadsledande i Norden när det gäller vägassistans

Som en pålitlig outsourcingpartner tillhandahåller SOS International mångsidig vägassistans och kundservice till kunder i försäkringsbranschen och bilindustrin.

Våra white label-lösningar är skräddarsydda för våra kunders specifika behov och önskemål och vi erbjuder en optimerad balans mellan digitala lösningar och personlig touch.

 

SOS international är marknadsledande på den nordiska marknaden för vägassistanstjänster och vårt nätverk täcker hela Europa.

Ett stort internationellt nätverk innebär att SOS international kan förse bilister med kvalificerad och personlig hjälp i hela Gröna kortet-området. 

 

Hur vi skapar värde

Som pålitlig partner till försäkringsbranschen och mobilitetsindustrin säkrar vi värdekedjan och hjälper våra kunders kunder. Vi levererar skräddarsydda tjänster inom proaktiv, preventiv och akut assistans med högkvalitativ kundservice.

För oss är det viktigt att allt vi gör genomsyras av transparens, hög kvalitet och fokus på slutkundens behov av att få rätt hjälp i rätt tid.  

Vi skapar värde genom:

 • Kundorienterad verksamhet
 • Partnerskap
 • Kunskap och business intenlligence
 • Fokus på hållbarhet

Våra tjänster

Kundtjänst och larmcentral – tjänster dygnet runt

Vi erbjuder ett brett utbud av kundtjänstverksamhet till försäkringsbranschen och bilindustrin. Vår verksamhet är centrerad kring vår skalbara och dygnet runt-öppna larmcentral som möter kunden när olyckan är framme och hjälper till med bärgningsbeställningar, kundtjänstfrågor och mycket mera.

Vi erbjuder:

 • Mångsidig kundsupport
 • Skalbar, dygnet runt-öppen larmcentral
 • Utökade öppettider
 • Akut hjälp dygnet runt
 • Realtidsregistrering av ärenden i våra kunders system
 • Kontaktpunkt för myndigheter och samhällsfunktioner

Skadereglering

SOS international har en omfattande erfarenhet av skadereglering som reglering av vägassistanstjänster och mobilitetsgarantier samt sak- och reseskador.
Genom att överlåta hanteringen av era skadeärenden till SOS International får du en kontaktpunkt oavsett tjänst – digital hantering, konstandskontroll och en billigare kostnadsbesparande process.

Vi erbjuder:

 • Villkorsrådgivning
 • Skaderegistrering och administration i våra kunders system
 • Utökad tillgänglighet (utanför kontorstider)
 • Cost control, samlade och kontrollerade fakturor
 • Reglering av beställda tjänster
 • Administration

Nationell väghjälp

SOS International är marknadsledande aktör för väghjälp och vi tillhandahåller vägassistanstjänster till konsumenter på uppdrag av försäkringsbolag och bilmärken.

Genom ett omfattande nätverk kan vi leverera vägassistans för alla typer av fordon i hela landet, dygnet runt, 365 dagar om året. Om ett driftstopp inträffar tillhandahåller SOS International samtliga tjänster gällande driftstoppet.

Vi erbjuder:

 • Lokal, dygnet runt-öppen larmcentral
 • Dedikerade telefonlinor
 • Reparation och hjälp på plats eller bärgning till avtalad verkstad eller servicepartner
 • Telefonsupport för teknisk support
 • Kontaktpunkt för myndigheter vid spårning av stulna bilar och olyckor
 • Bokning av ersättningsbil alternativt ersättningsresa hem eller vidare
 • Hjälp vid nyckelförlust, lokala resor, övernattning och förskott på kontaktutbetalningar
 • Transport av skadade och reparerade fordon
 • Follow my truck: Följ bärgningsbilen
Vårt nettverk

I Sverige levererar SOS International bärgning och vägassistanstjänster genom ett nätverk med 60 erfarna företag, placerade på 120 orter runt om i hela landet.

Läs mer

Internationell väghjälp

SOS International är marknadsledande på internationell vägassistans. Genom ett omfattande nätverk täcker våra vägassistanstjänster hela Europa och vi erbjuder internationella vägassistanstjänster till nordiska bilister på uppdrag av nordiska försäkringsbolag och på uppdrag av bilindustrin.

Vid ett driftstopp utomlands ombesörjer SOS International alla tjänster förknippade med assistans i utlandet. Vi tillhandahåller assistanstjänster för alla typer av fordon, dygnet runt, 365 dagar om året.

Vi erbjuder:

 • Dygnet runt-öppen larmcentral
 • Internationellt väghjälpsnätverk
 • Reparation och hjälp på plats eller bärgning till avtalad verkstad eller partner
 • Telefonsupport för tekniska frågor
 • Hantering av försäkringsrelaterade ärenden med polismyndigheter
 • Kontakt med tullmyndigheter
 • Ersättningsbil eller ersättningsresa hem eller vidare
 • Hjälp vid nyckelförlust, lokala resor, övernattning och förskott på kontaktutbetalningar
 • Hämtningsresor för att hämta reparerat fordon
 • Transport av skadade och reparerade fordon

Rikstäckande nätverk

SOS International erbjuder de starkaste, rikstäckande nätverken i den nordiska regionen. Tillsammans levererar vi vägassistanstjänster med ett omfattande nordiskt nätverk till förmån för våra kunder i försäkringsbranschen och bilindustrin. Läs mer om vårt nätverk här

Vi erbjuder:

 • Rikstäckande nätverk dygnet runt
 • Bärgning av fordon
 • Reparationer på plats
 • Transport och förvaring av fordon
 • Diagnosticering och phone fix
 • Bedrägeriutredningar: Ny tjänst lanseras för att stoppa bedrägeriförsök
 • Bärgningtjänster med hållbarhetsfokus
 • Utbildad och kompetent bärgningspersonal
 • Follow my truck: Fölg bärgningsbilen

Läs mer: 020 866 866 - Nytt rikstäckande nödnummer för att beställa väghjälp

Samordningscentral för telematikstjänster

SOS International har omfattande erfarenheter i att stötta bilindustrin genom att hantera telematiktjänster. På vår larmcentral han vi hantera e-call, b-call och i-call. Vi balanserar digital assistans genom moderna IT-system och integrationsmöjligheter med personlig assistans genom dedikerad och utbildad personal som reagerar kvickt och larmar ut räddningstjänst via 112 när det är nödvändigt.

Genom de uppkopplade bilarna kan vi använda bilens egna data, vi kan ringa direkt till bilen, läsa av och tolka teknisk data och om nödvändigt ringa ut en ambulans eller annan hjälp för att hjälpa föraren i en stressig situation.

För att bli den föredragna partnern när det gäller telematiktjänster vidtar SOS International strategiska åtgärder för att förbereda vår larmcentral så att vi blir bilindustrins första val när det gäller uppkopplade bilar och de tjänster som följer.

Vi erbjuder:

 • Avancerade IT-system och integrationsmöjligheter
 • Utbildad och inkännande personal
 • Kunskap kring användande av data

Akuta försäkringsskador på jourtid

För att möta kundernas förväntan på att komma i kontakt med sitt försäkringsbolag i akuta situationer utanför kontorstider erbjuder SOS International jourverksamhet för kunder med hem- bostadsrätts- eller villaförsäkring. Tillsammans med försäkringsbolagen bygger vi upp anpassade jourlösningar med fokus på slutkunden.

SOS International partner som alltid ser till att slutkunden kan vara trygg oavsett om huset brinner ner eller att kunden bemöts av en mänsklig röst efter ett inbrott oavsett tid på dygnet.

Vi erbjuder:

 • Dygnet runt-öppen larmcentral
 • Beställning av akuta försäkringsåtgärder för att minimera skador
 • Bokning av boende för kunder som inte kan bo kvar hemma
 • Samarbete med restvärdesledare
 • Samordning med jourgående inspektörer
 • Skaderegistrering i våra kunders egna system
 • Skadereglering på jourtid
 • Helgrapporter till skadekontoret på måndag morgon

Vi levererar skräddarsydda tjänster inom proaktiv, preventiv och akut assistans med högkvalitativ kundservice.

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp att välja den bästa vägassistansaktören för din verksamhet? Eller letar du efter en partner som kan lösa de utmaningar din kundservice står inför?

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

För frågor gällande partnerskap och affärsmöjligheter, var vänlig kontakta

Vikrant Mali
Commercial Director, Technical Division Sweden
Tel +46 704614902
Markku Reinikainen
Head of Nordic Network Development, Technical
Tel +46 704 159 299

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!