Överbehandling i Thailand

Pressmeddelande
När 100 000 svenskar under de kommande månaderna väntas resa till Thailand, ska de vara tänka på att ett ”ja” inte alltid är det bästa svaret. Under förra året hade SOS International 17 000 ärenden från Asien på larmcentralen. Det är en ökning på nio procent jämfört med 2015.

Det är särskilt Thailand som utgör den stor del av skadeanmälningarna, med 10 000 av det totala antalet ärenden i Asien under årets lopp. Huvuddelen av ärendena kommer in från december till mars månad. Behandlingarna i Thailand kostar 170 miljoner kr årligen.

De thailändska sjukhusen har generellt en relativt hög medicinsk standard. Det är dessutom relativt låg risk för felbehandling. Men SOS International upplever att det generellt tas för många onödiga undersökningar. I 10-15% av behandlingarna är där tal om överbehandling i stor grad och i ytterligare 25-30% är där tal om överbehandling av mindre grad.

Onödiga undersökningar kan vara överflödiga scanningar, blodprover, röntgen. Överbehandling kan till exempel vara onödiga antibiotikakurer så som stark antibiotika som ges direkt i blodet istället för som tabletter, samt onödiga operationer.

Det är dock viktigt att understryka att förklaringen till denna tendens till överbehandling, ligger i att det i Thailand finns en mer interventionistisk medicinsk kultur, än den vi är van vid i de nordiska länderna. Men vi på SOS International upplever också att sjukhus och kliniker ökar priserna när de ser att den betalande är en turist och därmed (oftast) ett försäkringsbolag.

”I Sverige har vi generellt en mycket direkt och öppen dialog mellan patient och läkare. Det kan vara lite annorlunda i Asien, där det kan uppfattas som mycket oartigt att säga ”nej” till en läkare. Därför är det viktigt att resenärer som behöver läkarhjälp, kontaktar larmcentralen och får goda råd om exakt vad man bör fråga om. Och om man är tveksam till den behandling som föreslås på platsen, ska man också ta en dialog med en läkare på larmcentralen”, säger läkaren Poul Crone på SOS International. 

Pilotprojekt på larmcentralen
Före den senaste vinterns högsäsong satte SOS International igång ett pilotprojekt på larmcentralen för att sätta ännu större fokus på överbehandlingen i Thailand. Ett dedikerat team följer upp ärenden från Thailand i syfte att minska antalet överbehandlingsärenden.

Pilotprojektets utgångspunkt var tre strategiskt viktiga sjukhus i Pattaya, Hua Hin och Phuket, där SOS International visste att det fanns en tendens till överbehandling. Under 2016 uppnådde SOS International därmed avsevärda besparingar, och projektet och de goda erfarenheterna kommer alla team på larmcentralen att få del av under den här säsongen, där det finns en stor besparingspotential. Vi förväntar att kunna tredubbla besparingarna genom att sprida det till hela larmcentralen och få fler läkare att proaktivt vara uppmärksamma på problematiken.

Les mer: Säkerhet och trygghet i Thailand

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.