Att bemötas på sitt eget språk

Larmcentralens assistanssamordnare är uppdelade i kundorienterade arbetslag i syftet att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten över alla nordiska marknader.

Varför är det här så viktigt?

Kundorienterad reseassistans
Den här månaden hälsade vi 13 nya finska kollegor välkomna på larmcentralen i Köpenhamn. Det är resultatet av en målinriktad och affärsorienterad rekryteringsinsats som kommer från vår strävan att erbjuda en god representation av alla nordiska språk så att alla nordiska resenärer ska kunna få prata med någon som talar deras modersmål.

När du behöver hjälp utomlands kan situationen ofta upplevas som skrämmande och otrygg. Men att bli bemött av någon som talar ditt eget språk inger en känsla av trygghet. Det är därför vi prioriterar en stark representation av resenärens modersmål och delar upp våra arbetslag i marknadsspecifika arbetsgrupper.

Kommunikation med lokala partners utomlands
Lika viktigt är det att vår personal kan kommunicera väl med sjukhus, kliniker och andra partners runt om i världen. Tillsammans talar våra assistanssamordnare fler än 37 språk.

Vetskapen om att personen som hanterar ärendet kan kommunicera med den lokala vårdpersonalen och hjälpa till att minimera eventuella språkbarriärer på skadeplatsen ger även det resenären en ökad känsla av trygghet. Dessutom försöker vi alltid blanda in så få som möjligt i hanteringen av ett ärende, detta för att processen ska löpa så smidigt som möjligt.

En förbättrad kundupplevelse
På larmcentralen har vi delat upp våra assistanssamordnare i kundorienterade arbetslag i syftet att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten.

Det kundorienterade tillvägagångssättet gör att personalen som svarar i telefon har omfattande kunskap om de specifika försäkringsvillkor som gäller, de kan därför förse försäkringstagaren med bättre, snabbare och mer situationsanpassad hjälp.

Läs mer om våra reseassistanstjänster här.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!