Det är dags för årets skidsemester

Högsäsongen för skidsemestrar och därmed skidolyckor har börjat. Här följer en överblick över skidsäsongen 2017/2018 och information om förberedelserna för vintersäsongen 2018/2019 på larmcentralen för reseassistans.

Under vintersäsongen 2017/2018 fick SOS Interna­tional in mer än 1 700 ärenden relaterade till skidolyckor för de nordiska resenärerna, vilket innebär en ökning på omkring 10% jämfört med samma period året dessförinnan. Högsäsongen för ärenden som inträffar under skidresor infaller vecka 3–11 2018 och utgjorde mer än 30 % av det totala antalet skidolyckor som inträffade under vecka 7 och 8.

Dedikerat skidteam på larmcentralen
Även i år har vi inrättat ett dedikerat ”skidteam” under vecka 3 till 13 som en del av vår utökade bemanning på larmcentralen för reseassistans.

Syftet med skidteamet är att hantera vinterns transporter så smidigt och effektivt som möjligt, utan att påverka den övriga driften på larmcentralen. Teamet tar hand om alla transporter, alltså de ärenden där resenären har behov av ett annat färdsätt än det som planerades ursprungligen, från Alpregionen (Italien, Frankrike, Österrike och Schweiz).

SOS Internationals fysioterapeut: Så undviker du skador på skidsemestern

Förhandsbokning av flygstolar på trafikflyget
I år har SOS International förhandsbokat mer än 330 flygstolar på relevanta avgångar från flygplatser i närheten av de stora skiddestinationerna i Alperna: till exempel Innsbruck, München, Salzburg och Geneve.

Förhandsbokningen av platser på trafikflyg säkrar en smidigare ärendebehandling och hemtransport för resenärerna, och för våra kunder betyder det att vi kan styra kostnaderna för ärendena bättre. 

Förhandsbokade ambulansflyg och fokus på Samtransporter
Även i år har vi förhandsbokat 26 ambulansflyg, den så kallade ”benexpressen”, och i skidteamet fokuserar man på att samtransportera patienter.

Skidteamets samordnande roll och fokus på att samtransportera där det är meningsfullt är en stor fördel för våra kunder eftersom det sänker kostnaderna. För patienterna innebär det att de kan komma hem snabbare och mer flexibelt efter en skada. Vid en samtransport utnyttjar man även den ledsagande läkarens och sjuksköterskans expertis och tid på bästa möjliga sätt, eftersom de kan vårda flera patienter på samma tid. Genom att samtransportera utnyttjar vi alltså resurserna i högre grad.

Läs också
Följ med under en ambulansflygning från alperna

Nedan kan du se statistik från den senaste skidsäsongen (statistik från perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!