Hög risk för överbehandling på populära semesterdestinationer

 

Pressemeddelande 

Denna sommar förväntar sig SOS International att hjälpa flest semestrande svenskar i Spanien, Grekland och Turkiet. Assistansorganisationen bedömer att risken för överbehandling på privata kliniker och sjukhus är extra hög i just de här länderna.

När svenskarna använder sig av sin reseförsäkring under sommarsemestern och är i behov av akut hjälp på grund av sjukdom, skador eller olycka, kommer merparten av samtalen från Spanien, Turkiet och Grekland. Det har att göra med att de länderna är svenskarnas favoritdestinationer, men de toppar även en annan mer tråkig lista. I dessa länder ser SOS International samtidigt störst tendens till överbehandling. 

"Överbehandling kan förekomma på privata sjukhus och kliniker utomlands och kan innebära allt från onödiga blodprover och skanningar till akuta operationer av ledband eller frakturer som aldrig skulle utföras på ett svenskt sjukhus." berättar Karin Tranberg, divisionschef på SOS International och ansvarig för resehjälpen. Och erfarenhet visar att även de minst allvarliga formerna av överbehandling kan förstöra resenärens dyrbara resa. "Om en klinik t.ex. ordinerar den resande att återkomma för onödiga kontroller, så påverkar det hela familjens resa och kan också skapa ogrundad nervositet." förklarar hon.

Turkiet är värst
SOS International bedömer att läget är som värst i Turkiet: "Vi ser i allmänhet ett enormt antal överbehandlingar av turister som söker läkarhjälp i Turkiet, och vi bedömer att det antingen sker eller görs försök till överbehandling i över 40 % av alla hänvändelser från landet." säger Karin Tranberg. Dessutom upplever SOS International att det på de turkiska privatsjukhusen förekommer en högre grad av grov överbehandling i form av operationer som en svensk läkare skulle avråda från, än i både Spanien och Grekland

Som jämförelse bedömer SOS International att det i Spanien görs försök till överbehandling i 30-40 % av alla ärenden, medan det i Grekland förekommer försök till överbehandling i 25-30 % av alla ärenden, om inte larmcentralen kontaktas i tid.

Ring hem till larmcentralen
Det är därför ytterst viktigt att man alltid ringer till sitt försäkringsbolags reselarmcentral, om man är i behov av läkarhjälp på semestern. Här kommer en svensk eller skandinavisk läkare och assistanssamordnare följa ditt ärende, förklara vad som händer och säkerställa korrekt behandling genom direkt dialog med läkarna på plats.

SOS International arbetar målinriktat med att förhindra överbehandling och har i flera år haft extra stort fokus på både Turkiet, Spanien och Grekland. SOS International har lokala kontor i både Grekland och Spanien. Den närmare kontakten med sjukhus och kliniker hjälper till att motverka problemet. Assistansorganisationen har stärkt samarbetet med den lokala partnern i Turkiet och anlitat oberoende turkiska läkare som bevakar ärendenas läkarbehandlingar och sjukhusinläggningar för att säkerställa korrekt behandling.

Fakta: Överbehandling i Spanien, Turkiet och Grekland

  • Överbehandling förekommer inte på offentliga sjukhus, utan är ett problem som är knutet till privata kliniker och sjukhus i vissa länder och ofta i turistområden
  • verbehandling kan vara allt från onödiga blodprover och skanningar till grov överbehandling som t.ex. onödiga operationer'
  • Undvik risken för överbehandling genom att ringa till larmcentralen istället för att fråga efter vägen till en läkare i hotellreceptionen. Hotell i turistområden har ofta ett avtal med en privat klinik och får betalt för att hänvisa turisten dit.

Allt som allt hjälpte SOS International 10 800 svenskar som var i behov av akut hjälp under sommaren 2017

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Kontaktinformation

Pressansvarig Anders Stougaard: +45 2974 6362, anders.stougaard@sos.eu

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!