SOS International satsar på hälsa och värvar starka profiler till strategiska nyckelpositioner

Pressmeddelande

SOS International expanderar med en självständig Healthcare Division och har anställt Jes Kenneth Laursen som Nordic Commercial Director. Tillsammans med en ny tillsatt Head of Network & Operations får han ansvaret för att bredda och driva SOS Internationals analoga och digitala hälsolösningar på den nordiska marknaden.

I och med etableringen av en dedikerad Healthcare Division visar SOS International tydligt sina ökade ambitioner på marknaden för hälsovård i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

”På SOS International har vi ett skarpt fokus på att kunna erbjuda de bästa och mest värdeskapande hälsovårdslösningarna till våra kunder genom att integrera den aktuella personliga hjälpen med innovativa digitala lösningar, som passar in sömlöst i användarens vardag. Därför har vi valt att sära på våra hälsovårdsleveranser från vår övriga verksamhet och istället etablera en dedikerad Healthcare Division,” säger Gustav Dahlberg, Executive Vice President för SOS International, som nu också är direktör för assistansorganisationens Healthcare Division.

SOS International har en stark nordisk position inom såväl reseassistans som psykologisk rådgivning och krishjälp. Organisationen satsar kraftigt på att kunna bredda hälsovårdsleveranserna ännu mer genom att omfatta andra hälsovårdsområden och samtidigt föra in service och produkter i digitala användarupplevelser. ”Det finns stor potential i nya lösningar på hälsovårdsmarknaden som är utformade utifrån användarnas behov av hjälp och önskemål om hur vi ger den hjälpen. Som ett exempel så smälter rese- och hälsovårdsmarknaden i stor utsträckning samman, och vi ser flera starka synergier i att kombinera leveranserna på bägge marknader för att skapa mest möjliga värde för våra kunder och slutanvändare,” fortsätter Gustav Dahlberg.

 

Ny division får starka hälsovårdsprofiler vid rodret

SOS International har värvat två starka profiler, som båda har en solid branscherfarenhet för att bringa liv till den nya divisionen och dess ambitioner. Jes Kenneth Laursen kommer till SOS International med många års gedigen erfarenhet inom hälsovårdsbranschen, bland annat från företagen SundhedsDoktor och Falck Healthcare och blir en del av den kommersiella ledningen på gruppnivå hos SOS International.

Jes Kenneth Laursen spelar en viktig roll i att se till att vår position som en attraktiv hälsovårdsleverantör och partner breddas, och att våra innovativa lösningar kommer att skapa värde för såväl privata som offentliga verksamheter och dess medarbetare, samt försäkrings- och pensionsbolag och dess försäkringstagare och medlemmar,” säger Gustav Dahlberg.

Förutom Jes Kenneth Laursen har SOS International också värvat en person till tjänsten Head of Network & Operations, som har solid erfarenhet av att utveckla, leda och driva kompetenta och effektiva leverantörsnätverk inom området för hälsovård.

”Tillsammans tillför våra två nyanställningar ett strategiskt perspektiv, affärskompetenser och en solid professionell inblick i ett område, som är högt prioriterat hos SOS International. Jag är övertygad om att vi har hittat två nya profiler, som kommer att vara med och styrka detta område, och säkerställa att våra kunder tar del av de bästa hälsovårdslösningarna på marknaden,” avslutar Gustav Dahlberg.

Jes Kenneth Laursen tillträdde sin ställning i början av mars och den nya Head of Network & Operations tillträder 1 maj. I dagsläget kan SOS International ej gå ut med namn på personen.

SOS Internationals ökade satsning på hälsovårdstjänster resulterar i att organisationen nu består av tre nordiska divisioner. Den nya divisionen (Healthcare Division) kompletterar de existerande divisionerna (Medical Division och Technical Division) där respektive division fokuserar på reseassistans och vägassistans. 

Jes Kenneth Laursen

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!