Alla vägassistansarbetare måste ha en säkerhetsutbildning för elbilar

Det blir allt fler el- och hybridbilar på vägarna. Som en del av ett nordiskt initiativ, utbildar nu SOS International vägassistansarbetare i hur man på ett säkert sätt hanterar elbilar.

Att oförberedd hantera en elbil med blottade ledningar efter en trafikolycka, eller en elbil med vatten eller eld i karossen eller motorn, kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. SOS International i Danmark har börjat utbilda sitt första team av vägassistansarbetare i säker hantering av elbilar.   

Utbildningen är en del av SOS Internationals nordiska affärsstrategi, vilken fokuserar på kompetensutveckling av vårt nätverk och kontinuerlig utveckling av tjänster för att möta bilmarknadens efterfrågan:

“Vi ser det som en naturlig konsekvens av utvecklingen vi ser på bilmarknaden i dag, där allt fler bilister väljer miljövänliga bilar”, säger Markku Reinikainen, Head of Nordic Network på SOS International.

Precis som bilar som går på mer traditionella drivmedel ibland kraschar, kan också elbilar bli inblandade i trafikolyckor eller andra situationer som kräver vägassistans.  Men det är en stor skillnad i hur man hanterar en el- eller hybridbil jämfört med en traditionell bil.

“Det är viktigt för oss att vi kan garantera våra räddningsarbetares säkerhet. Därför utbildar vi vårt vägassistansnätverk, så att vi kan försäkra oss om att vägassistansarbetarna vet vad de ska göra när spänningen är hög”, säger Markku Reinikainen.

På lång sikt kommer hela SOS Internationals nordiska nätverk att utbildas i korrekt säkerhetshantering av el- och hybridbilar.  

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!